Artikel

Avliva på ett korrekt sätt

Slag mot bakhuvudet kan användas som avlivningsmetod när det gäller grisar under 14 dagars ålder. Annars är det bedövning och avblodning som gäller. Nedan följer viktiga råd gällande båda avlivningsmetoderna.

Vid avlivning av nöt, får och grisar på gården gäller generellt att djuret skall bedövas och sedan avblodas. Det är avblodningen som är själva avlivningen och definitionen av slakt är just avlivning genom avblodning. Ett undantag från denna metod är när veterinären använder avlivningsvätska. På så sätt sövs djuret så djupt att andning och hjärtverksamhet upphör, vilket leder till att djuret dör. Djurägare och andra lekmän är dock hänvisade till att bedöva djuret, vanligen med en bultpistol, och sedan avbloda. Det finns en just utkommen broschyr om avlivning av grisar som tar upp avlivningen ur olika synvinklar. Den kan beställas från Jordbruksverket.

Det regelverk som styr reglerna för slakt och annan avlivning är Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2019:8, som brukar kallas L22. Även om föreskrifter kanske inte är det mest lockande att läsa är L22 informativ och innehåller exempelvis illustrativa bilder om hur bultpistolen skall placeras.

Slag mot huvudet

8 § Slag mot bakhuvudet får användas för att avliva ett mindre antal

  1. lamm, killingar, smågrisar, hundvalpar, kattungar samt mink- och rävvalpar, om djuret är yngre än 14 dagar,
  2. strutsfågelkycklingar och fjäderfän, samt
  3. kaniner, gnagare, tamillrar, kräldjur, groddjur samt övriga fåglar, om djuret väger högst 1 kg.

Slaget ska utföras med sådan kraft och precision att det medför omedelbar medvetslöshet och död.

Allmänna råd till 9 kap. 8 §

Djurets bakhuvud bör med ett hårt slag slås mot ett fast förankrat, hårt föremål. Djuret kan även slås hårt i bakhuvudet med ett för ändamålet lämpligt trubbigt föremål.

Råd vid bedövning och avblodning
Observera alltså att det bara är upp till 14 dagars ålder som det är tillåtet att avliva grisar genom ett slag i bakhuvudet. Många tycker att det är pilligt och svårt att avliva exempelvis grisar som är tre veckor genom att bedöva med bultpistol och sedan avliva. Visst kan det vara pilligt, men det går utmärkt. Det är dock viktigt att man är försiktig, vilket man alltid skall vara när man använder en bultpistol.

Tänk på att:

  • Ladda bultpistolen omedelbart före avlivningen.
  • Byt aldrig grepp på en bultpistol som är osäkrad och skjutklar.
  • Rikta aldrig bultpistolen mot dig själv eller någon annan person.
  • Var extra försiktig när du skjuter små djur, så att du inte får en hand eller ett knä i riskområdet.
  • Ha alltid extraskott med dig.
  • Avbloda djuret inom 60 sekunder.
  • Framförallt, ta det lugnt!

Många tycker att det är svårare att avbloda korrekt än att skjuta. Man skall öppna upp båda halspulsådrorna eller det gemensamma blodkärl som dessa ådror utgår ifrån. Skär därför upp ordentligt. Skär in i främre bröstkorgsöppningen så att blodkärlen verkligen öppnas. Med kunskap om att man gör rätt känns situationen mindre jobbig och risken för att du skall skadas blir mycket mindre. Viktigt är också bra utrustning. Vårda bultpistolen samt rengör och smörj den. Tänk vapenvård! Se också till att kniven är skarp.

Gunnar Johansson
Svinhälsoveterinär

Artikeln skrevs ursprungligen 2010 men är uppdaterad med gällande föreskrifter juni 2019