Artikel

Avel för hållbarhet och livslängd hos köttdjur

Avel för hållbarhet och livslängd hos köttdjur

Går det att förbättra dikornas hållbarhet och livslängd genom ett målinriktat avelsarbete? Läs nedan om denna fråga i Madeleine Axelssons examensarbete från 2009.