Artikel

Att hullbedöma dikor. Varför hullbedöma?

Antalet dikor ökar glädjande nog i Iandet. Trots detta sjunker det totala antalet födda kalvar i Sverige. Ännu fler dikor behövs för att i framtiden producera de kalvar som efterfrågas inom svensk nötköttsproduktion.

Läs hela artikeln via länk nedan.