Podcast

Utfodring av ungnöt – bra och dåliga år

Linnea Borgenvall & Anett Seeman, båda produktionsrådgivare på Gård & Djurhälsan, samtalar om utfodring av ungnöt. Vad är viktigt att tänka på vad gäller fodermedel, utfodringsrutiner och management för att få ett bra resultat på ungdjuren när det finns både gott och ont om foder.