Artikel

Trumsjuka

I vommen är det normalt att det bildas gaser som antingen rapas upp eller passerar genom magtarmkanalen. När upprapning hindras får djuret trumsjuka. Vommen sväller upp, främst i djurets vänstra sida.

Trumsjuka är smärtsamt och djuret visar tecken på kolik och kan få besvärad andning, ofta snabb och ytlig som följd av att förmagarna trycker mot mellangärdet. Tillståndet kan vara livshotande om inte behandling sätts in.

Skum i vommen binder gaser

Trumsjuka hos nötkreatur på bete är oftast som följd av att det bildas skum i vommen. Skummet binder gaserna i bubblor och hindrar gasen från att samlas fritt för upprapning. Klöver och lusern innehåller ämnen som ökar skumbildning i vommen. Trumsjuka är vanligare när klöverbetet är fuktigt av dagg eller regn och lufttemperaturen är hög.

Om djuren har tendens till trumsjuka på bete bör de stallas in över natten och få tillgång till hö eller ensilage innan de släpps ut igen. Trumsjuka på betet kan förebyggas genom att undvika att släppa hungriga djur på fuktiga klövermarker. Se till att djuren har haft fri tillgång på ensilage innan de släpps på bete. Vänta tills daggen avdunstat innan djuren flyttas till nytt bete. Tänk på att gräs växer mest på försommaren medan klöver har proportionerligt högre tillväxt på högsommaren. Det gör att beten som varit klöverfattiga tidigare under säsongen kan ha hög andel klöver efter putsning eller en tids betesvila. Klöver som nått knopp eller blomstadie är mindre farliga.

Hos ungnöt, som får en stor andel finmald spannmål, främst vete, förekommer en ökad frekvens av trumsjuka som följd av skumbildning. Vid fall av trumsjuka på stall behövs en översyn av foderstaten med fokus på fodermedel, tuggtider och strålängder. Balanserad foderstat med grovfoder och fibrer minskar risken för trumsjuka genom att ge en stabilare miljö i vommen.

Behandling – minska skumbildningen

Om det är skumbildning i vommen är målet med behandlingen att minska ytspänningen i vommen så att djuret kan rapa upp gaserna normalt. Tre till fem deciliter paraffinolja eller vegetabilisk olja, till exempel rapsolja, som ges med sond eller flaska kan minska skumbildningen. Djur som kan andas utan svårighet och som kan svälja kan ges olja med hjälp av en flaska i munnen. Om djuret inte sväljer finns risk för att vätskan hamnar i lungorna och orsakar lunginflammation, dessa djur behöver sondas.

Oljan behöver blandas in i vominnehållet. Massera därför vänster buksida och om djuret orkar gå är det lämpligt att försöka driva djuret några minuter. Därefter bör djuret ställas med frambenen högre än bakbenen.

Om du är tveksam på diagnosen eller det är första gången du ska sonda ett nötkreatur ska du tillkalla veterinär för att få hjälp. Om djuret är allmänpåverkat eller inte svarar på behandlingen bör du också kontakta veterinär. Veterinären också sätta en troakar i vommen så att gas skum kan komma ut. Troakaret kan även användas för att tillföra olja.

Upprapning fungerar inte

En annan orsak till trumsjuka är att upprapning av gas förhindras. Det kan bero på foderstrupsförstoppning, exempelvis på grund av att en potatis eller ett äpple har fastnat i foderstrupen och hindrar upprapning. Tumörer som trycker på viktiga nerver eller i foderstrupen kan ge en kronisk trumsjuka. En allvarlig lunginflammation kan skada nerverna som går genom lungan till vommen. I dessa fall bildas en gasansamling i vommens övre del.

En gasansamling i vommen kan evakueras med en sond. Vid en tumör eller nervskada återkommer ofta problemet. Misstänks foderstrupsförstoppning bör veterinär kontaktas omgående.

Uppjästa mjölkdrickande kalvar

Trumsjuka, svullen vom kan lätt förväxlas med gasbildning i löpmagen. Tänk på vommen inte har utvecklats hos unga kalvar och om kalvens blir uppjäst är det sannolikt gasbildning i löpmagen. Börja med att se över mjölkrutiner och kontakta veterinär.