Guide

Ta träckprov på dina kalvar!

Träckprover gör att vi kan optimera avmaskning- och betesstrategier för att inte avmaska i onödan och för att avmaska i tid samt med rätt preparat när det behövs.

Såväl dikalvar som mjölkraskalvar riskerar att drabbas av parasiter när de kommer ut på bete för första gången. Vissa parasiter såsom lungmask och Stora Leverflundran kan dessutom ge symtom på vuxna djur. Smittrycket med parasiter kan öka från år till år beroende på vilken betesstrategi som används. Dessutom kan nya parasiter komma till gården via exempelvis inköp av djur. Detta innebär att beten som djuren gått på under många år utan att de har haft parasitproblem kanske inte kommer att fungera lika bra i år.

Viktigt med träckprovtagning
Att parasiter som drabbar djur blir resistenta mot de avmaskningsmedel som finns är ett växande problem världen över. Genom att ta träckprov innan behandling kan användandet av avmaskningsmedel begränsas till när det behövs vilket minskar risken för resistens. Att ta rutinmässiga träckprovtagningar gör att parasiterna kan upptäckas och behandlas i tid vilket är viktigt för både ekonomin och djurvälfärden. Dessutom ger träckproverna kunskap som underlättar betesplaneringen.

När ska proverna tas?
Prover för att kontrollera förekomst av koccidier eller stora leverflundran görs då symtom som kan vara kopplade till dessa parasiter förekommer (se tabell). Rutinprov för att kontrollera förekomst av mag/tarmparasiter bör tas från förstagångsbetare 4-6 veckor efter betessläpp. Sent födda dikalvar kan behöva provtas något senare, räkna med ca 4 veckor efter att de kommit igång att beta ordentligt.

Om prover tas för sent på säsongen är risken att provsvaret blir falskt negativt. Både för att kalven utvecklar sitt immunförsvar, vilket hindrar parasiterna från att lägga ägg men också för att parasiterna slutar att lägga ägg på hösten. Kalven kan därför bära på väldigt mycket parasiter men i träckprovet kan det se ut som om det är väldigt få parasiter.

Enkelt och snabbt med träckprov!
Träckprovtagning för parasiter ingår för alla kunder anslutna till Gård & Djurhälsan Nöt BAS/PLUS/TOPP. Ta ca två matskedar färsk träck från 6 förstagångsbetare per betesgrupp (i grupper med mer än 70 kalvar kan fler prover behöva tas). Lägg proverna i individuella plastpåsar eller plastburkar. Träcken kan tas från marken men ska fortfarande vara varm. Märk proverna med betesgruppens namn. Skicka in proverna till Vidilab tillsammans med en remiss som du kan skriva ut här. Proverna kan packas i vanliga små plastpåsar och skickas in i valfritt vadderat kuvert, material kan också beställas kostnadsfritt här. Svar på proverna kommer samma dag eller dagen efter att proverna kommit till laboratoriet. Utifrån hur många ägg/oocystor och av vilken art som finns i träckprovet samt information om djuren kan beslut tas för om djuren ska avmaskas direkt, senare på säsongen, vid installning eller inte alls.

Glöm inte att du som kund alltid kan ringa till oss för att diskutera optimala provtagningsstrategier för just din besättning. Vi hjälper dig med att tolka ditt provsvar och skriver ut avmaskningsmedel om det behövs.

Tabell 1. Vilka djur som drabbas, hur symtomen yttrar sig, när symtomen börjar och när träckprov ska tas skiljer sig mellan de olika betesparasiterna. Ytterligare parasiter förekommer på nötkreatur i Sverige men tas inte upp här då de är mindre allvarliga.

Malin Bernhard
Djurhälsoveterinär Nöt