Artikel

Svenska får är friska

Sverige har jobbat systematiskt för att utrota många djursjukdomar. Tillsammans med ett fördelaktigt geografiskt läge, en relativt låg djurpopulation och en begränsad import av djur har detta gjort att Sverige har ett exceptionellt gott hälsoläge hos våra lantbruksdjur.

Svenska Djurbönders Smittskyddkontroll (SDS) är näringens egen funktion som jobbar för en ökad säkerhet vid import av djur för att upprätthålla det nationella djurhälsoläget.

SDS hemsida kan du läsa om fårsjukdomar som vi är fria från i Sverige men som är vanliga i många andra länder i Europa och världen.

Folder ”Hälsoläget bland svenska får”