Artikel

Smittsäkrad besättning

Smittsäkrad besättning är ett kontrollprogram som är inriktat på att förebygga spridning av smittämnen generellt och består av tre steg så att man själv kan välja vilken nivå man vill uppnå.

För att uppnå första steget i programmet ska man göra en inventering (frågor på webben) av gårdens smittskyddsmässiga risker och rutiner samt gå en webbaserad grundkurs i smittskydd. Vid eventuell om- eller nybyggnation ska samråd genomföras där en veterinär, som har tilläggsutbildning inom byggnation och smittskydd, hjälper till att granska ritningen. Åtgärder för säkra djurkontakter vid förflyttning av djur mellan besättningar ingår också.

På steg två tillkommer ett kontroll- och rådgivningsbesök av veterinär med vissa krav inom hygien och smittskydd och steg tre uppnår man genom att delta i en FOKUS-kurs i smittskydd med inriktning på praktiskt tillämpning på gård.
Fördelarna med att vara ansluten är flera. Kopplingen till högre ersättning om besättningen skulle bli spärrad på grund av salmonella kvarstår. På steg ett ligger ersättningsnivån på 60 % och på steg två och tre är ersättningsnivån 70 %. Detta gäller dock inte besättningar som köper in fler än 150 djur från fler än fem besättningar under tolv månader där ingen statlig ersättning utgår. Flera försäkringsbolag har dessutom villkor och fördelar som är kopplade till programmet. Den största nyttan är dock att man får verktyg och kunskap att värdera och hantera sina risker vilket innebär bättre förutsättning att kunna förebygga smittspridning både till och från besättningen.

För mer information kontakta Gård & Djurhälsan alt Smittsäkra.se

Önskar du köpa tjänsten SSB Nöt – klicka här!

Dokument och länkar