Artikel

Smågrisars mjölkintag vid digivning hos suggor som behandlats med oxytocin

 

Läs Elins hela kandidatarbete här!


Sammanfattning på svenska:
Mjölknedsläpp sker som en respons på frisättning av hormonet oxytocin från hypofysen och syntetiskt oxytocin används för att behandla mjölkstockning i svenska grisbesättningar. Idag finns det få vetenskapliga rapporter om hur intramuskulära injektioner med oxytocin påverkar suggans mjölknedsläpp och digivning, syftet med den här studien var att undersöka smågrisarnas mjölkintag hos suggor behandlade med oxytocin under svenska produktionsförhållanden. Som ett mått på smågrisarnas mjölkintag användes metoden väga-dia-väga. I studien studerades tre typer av digivningar; digivning där oxytocin injektion applicerades, den följande digivningen hos samma sugga samt digivning hos en frisk kontrollsugga i samma stall.

Studien omfattade analys av kullvikt, viktspridning inom kullen, viktförändring före och efter digivning, spridning i viktförändring inom kullen och procentuell viktförändring (viktförändring/levandevikt). Förutom skillnader mellan de tre digivnings-typerna så analyserades även skillnader mellan suggor som behandlas med oxytocin som antingen hade eller inte hade juversymptom. Omfattningen av den här pilotstudien gav inte utrymme för att säkerställa de numeriska skillnader som hittades med statistisk metodik. En intressant numerisk skillnad hittades i variabeln, spridning i smågrisarnas viktförändring, där digivningen i samband med oxytocin injektion återfanns ha en numerisk större spridning än digivning utan injektion. Numeriska skillnader återfanns i alla analyserade variabler mellan digivningar hos suggor utan juversymtom och suggor med juversymptom. Sammantaget tyder resultaten från denna pilotstudie på att injektioner med oxytocin har en positiv inverkan på suggor med tydliga juversymptom. Metoden väga-dia-väga är mer lämplig i studier med mer kontrollerade experimentella förhållanden, t.ex en försöksbesättning, med samma miljö för alla digivningar och en miljö där det blir enklare att ta hänsyn till urinering, fekalier, värme- och energiförluster. För att utvärdera hur suggan svarar på behandlingen med oxytocin under kommersiella produktionsförhållanden kan digivningsbeteendet i samband med behandlingen observeras för att utvärdera om suggan ger di till kullen.