Artikel

Små svansskador kan ge stora problem

Se upp med skador i spetsen på svansarna vilket kan orsaka stora problem. Undvik hög beläggning i boxarna och klipp gärna svansarna för att få bättre koll.

Skador och infektioner i svansspetsen, så kallade svansnekroser, kan vara ett problem i besättningar med ungnöt. Svansskador är vanligare på tjurar som är mer snabbväxande och tyngre än stutar och kvigor. Svansskadorna är vanligast i besättningar med intensiv uppfödning i spaltboxar med hög beläggning. Skadorna uppträder ofta som besättningsproblem med hopade fall under den varma årstiden.

Svansskadan kan vara svår att se i inledande skede då endast en blödning på spetsen syns. Skadan förvärras gradvis genom att en infektion tillstöter med svullnad och varbildning. Det infekterade såret är en inkörsport för bakterier som sprider sig in i kroppen och orsakar bölder, till exempel i ryggrad och leder. Symtom kan vara infektion med feber, avmagring, hälta eller stela rörelser som påminner om dem hos djur med fång. Djuren ligger mer än normalt. Skadan förvärras över tid och det slutar oftast med att djuret inte kan resa sig. Slaktanmärkningar och/eller helkassationer på grund av bölder/ledinflammationer förekommer. En studie på ett slakteri i Canada hittade svansspetsnekroser på 34,5% av de inspekterade svansarna, men bara tecken på spridd infektion hos 3,4%.

Många faktorer inverkar på uppkomsten av svanskador:

  • Hög beläggningsgrad ökar risken för trampskador. Svansspetsskador är vanligare hos djur som hålls på spaltgolv än hos djur som hålls på andra underlag. Risken ökar också ju tyngre djuren är.
  • Risken ökar när det är varmt och fuktigt.
  • Även gödselgaser sägs kunna påverka uppkomsten liksom gifter som till exempel mjöldryga. Orsaken bakom är försämrad blodtillförsel i de minsta blodkärlen vilket gör att vävnaden runt omkring inte får tillräckligt med näring och syre och då börjar dö på grund av detta.
  • Flugor som lägger ägg i såren.
  • I yngre grupper kan svansspetsskador orsakas av att kalvarna biter eller suger på varandras svansar.

 

Att förebygga svansskador är alltid bäst men inte alltid så enkelt. Nedan följer några punkter man kan se över för att minska förekomsten:

Beläggning
Svansskador är vanligare hos djur som hålls på spaltgolv. Tänk på att måtten i regelverken är miniminormer och ha inte för många djur i boxen. Minska beläggningsgraden generellt med t ex ett djur färre i boxen eller skicka djur till slakt eller flytta djur till ströbädd. Tyngre djur är mer utsatta, anpassa därför beläggningen efter djurens vikt.

Hygien
Att hålla djur och utrymmen så rena som möjligt minskar risken för infektion i ett sår. Se över utgödsling, ventilation och klipp djuren vid behov. Kontrollera effektiviteten av gasutsug i gödselkulvertarna för att minimera gödselgasförekomst i stallet.
Utfodringen kan ha en viss betydelse. Vissa spannmålssorter och majs kan ge klibbigare gödsel som lättare fastnar på svansen. Tänk också på eventuell förekomst av fodertoxiner/foderhygien som kan kopplas ihop med svansskador.

Klippning av svansen
Klipp svanstofsen så att den håller sig ren och inte blir trampad så lätt. Om svansarna klipps förebyggande underlättar det också för inspektion av svansspetsen så att skador upptäcks tidigt. Vid skada där blod/skadad hud observeras kan svansen doppas i Jodopax och därefter smörjas in med tjära eller fet salva.

Behandling
Effektiv behandling av fullt utvecklade svansspetsskador saknas. Om infektionen hunnit sprida sig i kroppen är prognosen dålig. Vid lindrig svansskada kan djuren flyttas till en box med ströbädd. Det ger också lägre beläggningsgrad i spaltboxen och minskar risken att fler djur ska drabbas.
Antibiotikabehandling vid akuta och större svansskador kan vara indicerat, diskutera behandlingsstrategierna för varje djur med din veterinär.  Antibiotika påverkar inte på ett effektivt sätt redan etablerade bölder inne i kroppen. I många fall är det bättre att snabbt skicka djur med svansskador till slakt innan infektionen hunnit sprida sig in i kroppen.
I vissa fall kan amputation av den skadade delen av svansen vara ett alternativ.

Glöm inte vikten av att regelbundet inspektera svansarna för att tidigt upptäcka skadorna och förbättra chansen till bra behandlingsresultat. Vänta inte för länge utan vidta åtgärder snarast om du hittar svansspetsskador.
Kontakta oss på Gård & Djurhälsan om det finns problematik med svansskador på din gård!