Film

Pig Production Like a Swede

Flera viktiga aktörer in om svensk grisproduktion har nu gått samman för att skapa ett kunskapsmaterial som ska kunna användas i olika sammanhang för att sprida kunskap om det svenska sättet att föda upp grisar på.

I internationella statistik över grisproduktion särskiljer sig Sverige på flera sätt vilket är en spegling av hur vi i Sverige föder upp våra grisar. Höga djurvälfärdskrav tillsammans med ett unikt gott hälsoläge generellt ger grisar som växer bättre och kräver mindre foder för denna tillväxt än någon annanstans i världen. Samtidigt är dödligheten efter avvänjning bland de lägsta i Europa och Sverige har nu i 12 år i rad haft den lägsta försäljningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur jämfört med övriga EU-länder.

Intressent för vad det är Sverige gör annorlunda och vad som är hemligheten bakom de fantastiska siffror som presenteras i statistiken ökar allt mer internationellt. Då problematiken med antibiotikaresistens, klimatavtrycket från livsmedelsproduktion och djurvälfärd är universella problem så är det bara positivt att fler vill lära av Sverige och detta ska vi möta i så stor utsträckning det bara är möjligt.

Ett led i detta är att flera viktiga aktörer in om svensk grisproduktion nu har gått samman för att skapa ett kunskapsmaterial som ska kunna användas i olika sammanhang för att sprida kunskap om det svenska sättet att föda upp grisar på. Med Gård & Djurhälsan i spetsen, stöttade av de övriga djurhälsoorganisationerna, LRF, SVA och MSD har en serie korta föreläsningar satts samman och spelats in. Dessa finns nu tillgängliga här på Gård & Djurhälsans hemsida bland annat.

Tillsammans önskar vi att fler ska ta till sig och lära av vad som görs i Sverige för en framtida grisproduktion internationellt som är konkurrenskraftig, klimatsmart, djurvänlig och med en låg förbrukning av antibiotika.