Artikel

På tapeten för Mycoplasma bovis

Tankmjölksprovtagningar rullar i gång och rådgivning finns att få för besättningar som testar positivt för Mycoplasma bovis. Gård & Djurhälsan genomför under året även provtagning i ungnöts- och dikobesättningar för att få en uppfattning om spridningen i dessa. Även som dikoproducent finns det en rad saker som är bra att tänka på gällande Mycoplasma bovis.

 

Faktaruta:
Bakterien Mycoplasma bovis orsakar svårbehandlade och smittsamma infektioner hos nötkreatur som kan ge stora problem. Mycoplasma är svårbehandlad med antibiotika. Därför blir sjukdomen ofta kronisk med dålig tillväxt eller dödsfall som följd.Smittan förekommer i mjölk- och ungnötsbesättningar i Sverige. Hittills har enstaka fall hittats i dikobesättningar. Infektionen kan ge upphov till en rad olika symtom såsom lung-, led- och mellanöroninflammation som kan ge upphov till ”sneda huvuden”. Hos kor kan infektionen också orsaka juverinflammationer och fertilitetsstörningar. Inköp av djur är den största risken för att introducera smittan i besättningen. Får du in smittan får du räkna med produktionsförluster och merarbete.

 

Tankmjölksprovtagning inom Smittsäkrad besättning

Tankmjölk har nu börjats analyseras för antikroppar mot Mycoplasma bovis från alla mjölkbesättningar som är med i Smittsäkrad besättning steg 2 eller steg 3. Cirka 1500 besättningar ingår i provtagningen vilket är drygt hälften mjölkbesättningarna i Sverige. Provuttag och analys kommer sedan att ske två gånger årligen. Som djurägare kan man se sina provsvar på Min sida på vxa.se.

Tolkning av provsvar

Det går inte att utifrån ett enda tankmjölksprov säga att en besättning är fri från smittan men provtagningen är en bra början för att stoppa smittspridningen. Att antikroppar finns i tankmjölken betyder att korna någon gång har stött på Mycoplasma bovis men det går inte att säga att det är en pågående smitta i besättningen. Veterinärernas erfarenhet säger att det är svårt att bli av med smittan i en besättning med kontinuerlig drift. Men provsvaren är ett viktigt verktyg för att fortsätta hålla fria besättningar fria.

Att tänka på som dikoproducent

  • Undvik all kontakt med mjölkbesättningar (sambete, inköp av råmjölk & delad utrustning).
  • Vid kontakt med andra dikobesättningar är det bra att fundera på om de i sin tur haft kontakt med mjölkbesättningar och vilket provtagningsstatus dessa har.
  • Använd hälsodeklaration vid köp av djur, köp från så få besättningar som möjligt, minimera antalet införseltillfällen i besättningen samt utnyttja betesperioden för isolering av nya djur. Diskutera provtagning med veterinär.
  • Säg nej till köp om du är tveksam till ursprungsbesättningens hälsostatus.
  • Var uppmärksam på symtom som kan tyda på Mycoplasma bovis. Kontakta alltid veterinär om djuren får symtom du inte känner igen.
  • Provta sjuka djur och obducera djur som avlivas.

Sammantaget är det inköp av djur som innebär den största risken för att få in smittan i besättningen. Tveka inte att kontakta din djurhälsoveterinär med frågor som rör Mycoplasma bovis.

Ett nytt smittskyddsprogram för att ta till vara det goda arbetet i ParaTB-programmet planeras för dikobesättningar inom ramen för Smittsäkrad besättning. Genom att fortsätta följa de regler som gällde för ParaTB-programmet samt att gå med i Smittsäkrad besättning steg 2 kan du behålla de smittskyddsmässiga fördelarna. Samma sak gäller för besättningar som i framtiden vill vara med smittskyddsprogrammet. Tänk särskilt på inköp av djur och köp i första hand djur som kommer från besättningar som varit anslutna till ParaTB-programmet.

Gård & Djurhälsan och Växa Sverige genomför projekt som är finansierade av Jordbruksverket kring Mycoplasma bovis för att vi ska lära oss mer om hur vi kan hantera smitta i besättningar. Vi har en Mycoplasmagrupp tillsammans med Skånesemin och Dsitriktsveterinärerna som arbetar förebyggande mot Mycoplasma. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss!

Katinca Fungbrantkatinca.fungbrant@gardochdjurhalsan.se, 076-784 49 10
Jennifer Sahlinjennifer.sahlin@gardochdjurhalsan.se, 070-295 02 09

Dokument och länkar