Artikel

Nyhetsbrev Nöt 2, 2020

Innehåll:

  • Auktion Individprövning

  • Mycoplasma Bovis

  • Kvalitetsutfall

  • Naturbetesmarkens framtid

  • Digitala möjligheter – digital rådgivning

Se hela nyhetsbrevet här!