Artikel

Nyhetsbrev Nöt 1 - 2020

Innehåll:

  • Screening för paratuberkulos 2020

  • Antalet nötkreatur i Sverige minskade 2019

  • Dräktighetsanalys genom mjölkprov redan efter 28 dagar? Prova PAG!

  • Prova-på-erbjudande för digital rådgivning

  • Diko-akademin

Se hela nyhetsbrevet här!