Artikel

Nyhetsbrev Får - Aktuellt i februari 2024 Tema fårets tänder & lamning

I nyhetsbrevet kan du läsa om:
• Aktuellt i februari
• Fårets tänder
• Examensarbete - Tandundersökning Får
• Foderberäkningsnormer till växande lamm
• Ny lagstiftning, villkorad läkemedelsanvändning
• Köpa djur med dokumentation
• Transportkartong för obduktion- SVA
• Avslutat projekt om juverinflammation hos tacka
• Nytt djurvälfärdsprogram i Norge

Dokument och länkar