Artikel

Navelinfektioner – ett vanligt problem

Navelinfektion är förhållandevis vanligt hos unga kalvar i dikobesättningar. I vissa fall blir det ett besättningsproblem där många kalvar drabbas. Det kan också bli ett återkommande problem under flera kalvningssäsonger.

När kalven föds går navelsträngen med sina blodkärl in till kalvens lever och är i direkt kontakt med kalvens blodomlopp. I samband med kalvningen går navelsträngen av och navelsträngen börjar torka ihop. Det tar en dryg vecka för navelsträngen att torka ihop helt. Under denna tid kan kalven få in bakterier i kroppen eller i blodet via naveln. Vanligen insjuknar kalvar yngre än en vecka men
navelinfektioner kan påverka kalven under en längre period.

Kalvar med infekterade navlar har en svullen, fuktig och ömmande navel. Vätska eller var kan finnas i naveln och läcka ut. I samband med infektionen kan kalven få feber och bakterierna kan spridas vidare i kroppen och orsaka till exempel blodförgiftning eller ledinfektioner. Några tecken på blodförgiftning hos kalven är slöhet, minskad lust att dia, diarré och ansträngd andning. Ledinfektioner
visar sig som en eller flera smärtande och svullna leder.

Om kalven är allmänpåverkad krävs en tidigt insatt behandling med antibiotika och understödjande behandling och extra omsorg för att kalven ska tillfriskna. Kalven bör hållas avskild från övriga kalvar. Ibland behöver kalven antiinflammatorisk medicin och vätska i blodet tillsammans med hjälp att dia eller sondmatning och tillskottsvärme. Tillskottsvärme kan erbjudas via värmelampa eller ett täcke. Om någon kalv dör bör den obduceras för att undersökas med bland annat bakterieodling för att försöka fastställa lämplig antibiotika för behandling av andra kalvar som drabbas i besättningen.

Ibland har kalvarna ett navelbråck som kan vara svårt att skilja från en navelinfektion. Vid ett navelbråck blir det ett hål på bukmuskulaturen som ska hålla inälvorna på plats i bukhålan. Tarmar kan passera genom hålet och hamna under huden i navelområdet. En kalv med navelbråck är oftast pigg och bråckinnehållet går vanligtvis att föra tillbaka in i bukhålan till skillnad från innehållet i en
navelinfektion som blir kvar under huden.

Kalvar som fått dåligt med råmjölk kan vara extra känsliga för infektion. En annan riskfaktor är om navelsträngen går av nära kroppen i samband med kalvningen eftersom det ökar risken för att bakterier ska kunna ta sig in den vägen. Navelsträngen bör helst vara omkring två decimeter lång hos den nyfödda kalven. Om andra kalvar suger på navelsträngen ökar risken för infektion.
God hygien i besättningen är mycket viktigt, särskilt i kalvningsboxen. Om det är smutsigt ökar risken för navelinfektion. Även ventilationen har stor betydelse. Fuktig miljö leder till ökat smittryck och ökad risk för navelinfektion. Många djur på begränsad yta och många kalvningar på kort tid gör att kraven på god hygien ökar. Felaktig naveldesinfektion kan öka risken för navelinfektioner. Spraya naveln, doppa den inte.

I besättningar med problem bör man vara extra noga med hygienen. Kalvar ska alltid födas och hållas i rena och torra boxar eller fållor. Undvik att flytta kalvar till blöta eller smutsiga områden innan navelsträngen har torkat ihop. Spraya kalvens navelsträng med desinfektionsmedel, två procentig jod eller klorhexidinsprit i samband med kalvningen. Fortsätt därefter att spraya naveln två gånger
per dag tills navelsträngen torkat ihop.
Gå igenom kalvning- och råmjölksrutinerna i besättningen och tag eventuellt blodprov på några kalvar för att avgöra att de fått i sig tillräckligt med antikroppar som skydd. Kontrollera närmiljön inklusive ventilationen. Undvik fukt och drag i kalvarnas närmiljö.
Ta kontakt med din besättningsveterinär eller med djurhälsovårdens veterinärer för en besättningsutredning om många kalvar drabbas av navelinfektion. Om problemen är stora under pågående kalvningssäsong, försök att bryta smittvägarna genom att låta korna kalva på ett alternativt ställe.

Så här kontrolleras kalvens navel

En frisk navel är liten, sammandragen och med en torr navelsträng som hänger från naveln. Känn på friska navlar så att du har något att jämföra med.
Om naveln är svullen, vätskar sig eller om kalven drar upp magen och verkar ha ont när du inspekterar naveln är det tecken på infektion.
En sådan kalv behöver omgående behandling för att tillfriskna.