Artikel

Löss, skabb och flugor på stall

Löss, skabb och flugor är vardagsplågor som vi alla känner till och under stallsäsongen har de sin högsäsong. Hur gör man då bäst för att hålla dessa insekter och kvalster i schack? Förebyggande åtgärder som förhindrar att krypen blir för många är A och O.

Löss

Löss är parasiter som lever på huden och de är vanligt förekommande i våra svenska nötkreatursbesättningar. Varje djurslag har sina specifika löss och nötkreatur kan drabbas av dels pälsätande och dels blodsugande löss. Olika besättningar har olika mycket besvär av dessa parasiter som kan ge symtom som klåda, pälslösa områden och oro i stallen. Andra vanliga åkommor som också drabbar huden och som också kan ge klåda och pälslösa fläckar är skabbkvalster och ringorm.

Skabb

Skabbkvalstren drabbar oftare bakkroppen, jämfört med löss som främst ses på hals och bål. Man finner ofta sammanhängande områden med krustor, sårskorpor och kraftig klåda, exempelvis på kornas juverspegel, vid svansroten eller under magen.

Flugor

Flugor kan också vara ett problem i en del besättningar. Flugor kan orsaka besvär för djuren och ge oro i flocken, både på bete och på stall. Dessutom kan flugor överföra sjukdomar mellan djuren, t.ex. bakterier som kan orsaka juverinfektioner och ögoninfektioner. 

Förebygg

Löss förebyggs främst genom att göra det ogynnsamt för dem att föröka sig. Löss och skabb trivs när det är fuktigt och varmt, alltså gillar de vintersäsongen då det blir högre beläggning av djur inomhus och då kylan gjort att pälsen blivit längre. En strategi är alltså att klippa djuren när man stallar in dem för att hålla hårremmen torr och mindre trivsam för lössen.

Flugor på stall förebyggs bäst genom att mocka ut bäddar regelbundet och hålla torrt. Att använda kalk eller Stalosan F kan också ha effekt. Vid anläggning av en djupströbädd kan man med fördel lägga ett cm-tjockt lager med släckt kalk, vilket missgynnar kläckning av fluglarver. Vill man däremot avdöda fluglarver i miljön, kan preparat som Neporex användas. 

Behandling

Det är viktigt att upptäcka lus- och skabbangrepp tidigt för få bäst effekt av en behandling. De preparat som finns tillgängliga för behandling är idag alla receptbelagda och vanligast är att man använder en beredningsform som man häller på ryggen på djuren. För att läsa mer om ovan nämnda parasiter och möjliga behandlingsstrategier, se länkarna till höger.

Dokument och länkar