Artikel

Löss - behandla i tid

Löss är parasiter som lever på huden och de är vanligt förekommande i våra svenska nötkreatursbesättningar. Varje djurslag har sina specifika löss och nötkreatur kan drabbas av dels pälsätande och dels blodsugande löss. Olika besättningar har olika mycket besvär av dessa parasiter som kan ge symtom som klåda, pälslösa områden och oro i stallen. Andra vanliga åkommor som också drabbar huden och som också kan ge klåda och pälslösa fläckar är skabbkvalster och ringorm. Skabbkvalstren drabbar oftare bakkroppen medan ringorm vanligen ses på främre halsen, samt kring ögon och öron och oftast drabbar unga, ovaccinerade djur värst. Prata gärna med din besättningsveterinär eller nöthälsoveterinär om du vill diskutera symtombilden hos dina djur.

Förebygg

Eftersom löss finns i de flesta av besättningarna i landet förebyggs smittan främst genom att göra det ogynnsamt för dem att föröka sig. Löss trivs när det är fuktigt och varmt, alltså gillar de vintersäsongen då det blir högre beläggning av djur inomhus och då kylan gjort att pälsen blivit längre. En strategi är alltså att klippa djuren när man stallar in dem för att hålla hårremmen torr och mindre trivsam för lössen.

Behandla i tid

Får man bekymmer med lusangrepp är det bra att behandla tidigt så att inte lössen har hunnit bli för många. Man ska också behandla alla djur i samma grupp på en gång för att minska sannolikheten att djuren återsmittas. I en dikobesättning kan det vara bra att behandla i god tid innan kalvningarna drar igång. Detta för att oroliga djur som har klåda riskerar att trampa runt på både andra kors spenar och på nyfödda kalvar. Det kan dessutom vara svårare att hålla en ströbädd ren om djuren trampar runt mer än vanligt.

Få effekt av din behandling

De preparat som finns tillgängliga idag är alla receptbelagda och de flesta använder den beredningsform som man häller på ryggen på djuren. För att behandlingen ska ha effekt måste lösningen verkligen nå huden och man behöver därför klippa åtminstone en sträng längs ryggen. Huden får inte heller vara smutsig. Tänk också på att inte behandla när det finns risk att preparatet fryser på huden.

Vilket preparat?

Många preparat som verkar mot löss och skabb kan även användas som avmaskningsmedel. Denna kombination kan vara användbar till exempel om man avmaskar vid installning av förstagångsbetare, i karantän eller om man behandlar kor med lungmask. I nuläget finns läkemedlen Noromectin, Ivomec, Dectomax och Eprinex att ta till vid denna typ av behandling. Vid lusangrepp är det dock vanligare att man använder läkemedel som endast verkar mot utvärtes parasiter. Numera finns läkemedlen Bayticol och Blaze med denna indikation.

Än så länge är det lätt att behandla mot löss men man ska alltid ha i bakhuvudet att resistens mot våra läkemedel kan komma att utvecklas. Det är därför viktigt att göra vad man kan för att hålla lössen borta, exempelvis genom att klippa djuren och hålla undan fukt. Det är också värt att tänka på att även andra kvalster och insekter i miljön påverkas vid en behandling.

 

Helena Carlzén
Djurhälsoveterinär Nöt