Intresseanmälan

Villkorad läkemedelsanvändning (D9)

Kursbeskrivning

Det är Jordbruksverkets föreskrifter som styr på vilket sätt veterinären får förskriva och lämna ut läkemedel. Villkorad läkemedelsanvändning innebär en möjlighet att ha läkemedel hemma och efter överenskommelse med din veterinär, behandla vissa bestämda diagnoser. Då krävs att du genomgått en av Jordbruksverket godkänd utbildning. Gård & Djurhälsan anordnar löpande kurser för dig som har grisar, får och slaktnöt runtom i landet.

Endagarskurs innehållande teoretisk genomgång avseende bestämmelser, olika läkemedelstyper, hantering av läkemedel och läkemedelsrester, hur och på vilket sätt man ger ett läkemedel, risker, journalföring och avlivning.

Du får också tillfälle att diskutera sjukdomar och hälsovård med en djurhälsoveterinär, specialiserad på ditt djurslag.

Den praktiska delen gås igenom på gård tillsammans med besättningsveterinär. När båda delarna är avklarade får man ut sitt kursintyg och är sedan behörig att ge läkemedel till djur.

Kurslitteratur

Kurslitteratur skickas ut före kursstart.

Omfattning och pris

Kursen är en heldagskurs.

1 950 kr exkl moms för kunder
3 675 kr exkl moms för icke kunder
870 kr exkl moms för komplettering av djurslag
970 kr exkl moms för studenter på lantbruksskolor

Kursen på engelska

2 250 kr exkl moms för kunder
3 980 kr exkl moms för icke kunder

Kaffe och lunch ingår.
Kostnaden faktureras i efterhand.

Minimiantal 10 personer

Intresseanmälan

Villkorad läkemedelsanvändning (D9)

  • Du kan markera flera län. (håll in CTRL och markera flera). Markera de län där du är intresserad av att gå kursen.