Intresseanmälan

Smittskyddskurs – Smittsäkrad besättning

Smittsäkrad Besättning Gris är ett frivilligt smittskyddsprogram som startade den 1:a juni 2016. Programmets målsättning är att höja smittskyddet i landets grisbesättningar så att utbrott av smittsamma sjukdomar kan förhindras. Programmet utgör också grunden för hur stor statlig ersättning besättningen kan få vid ett eventuellt utbrott av salmonella.

Programmet är godkänt av Jordbruksverket och drivs av Gård & Djurhälsan (huvudman) i samarbete med Sveriges Grisföretagare, Lundens Djurhälsovård och Distriktsveterinärerna.

Kursen vänder sig till djurhållare/personal i grisbesättningar som är anslutna eller vill ansluta sig till SSB.

Kravet är att minst en person från gården har genomgått kurs för att uppnå SPETS.

Passa på att höja smittskyddsribban i din besättning!

Priset är 500 kr/deltagare exklusive moms.

 

Intresseanmälan

Smittskyddskurs – Smittsäkrad besättning

  • Du kan markera flera län. (håll in CTRL och markera flera). Markera de län där du är intresserad av att gå kursen.