Intresseanmälan

Klövkurs för fårägare

Kursbeskrivning

Vi går igenom anatomin hos en frisk klöv och hur den bör verkas. Klövsjukdomarna delas in i infektiösa och icke-infektiösa. Dess orsaker, utseende och behandling utreds och slutligen diskuteras möjliga orsaker till att får blir halta. Kursen innehåller en praktisk del.

Kurslitteratur

Broschyren Fotröta hos får, Klövatlas samt åhörarkopior av föreläsningsmaterialet.

Omfattning

Kursen är en halvdagarskurs.

Vid lågt deltagarantal kan kursen komma att ställas in.

Intresseanmälan

Klövkurs för fårägare

  • Du kan markera flera län. (håll in CTRL och markera flera). Markera de län där du är intresserad av att gå kursen.