Intresseanmälan

Fåråret

Kursbeskrivning

Hur ska du tänka när du planerar ditt fårår? Under den här kursen fokuserar på viktiga händelser under fåråret. Du får hjälpa att göra en egen produktionsplan. Planen utgår från när lamningen ska ske och planerar in händelser som vaccination, träckprovtagning, avvänjning av lamm, klippning m.m. Vi diskuterar även viktiga aspekter kring fårens utfodring och hur man skyddar sig mot sjukdomar vid inköp av nya djur.

Kursmaterial

Väggkalender för skapande av din produktionsplan, länkar om fårens hälsa och produktion samt Jordbruksverkets broschyr ”Djurskyddsbestämmelser Får och Get”.

Omfattning

Kursen är en hel eller halvdagarskurs

Intresseanmälan

Fåråret

  • Du kan markera flera län. (håll in CTRL och markera flera). Markera de län där du är intresserad av att gå kursen.