Luftvägsproblem

Luftvägsinfektioner hos svenska får
Lunginflammationer är en av förlustbringande sjukdom hos får generellt. Scenariot i drabbade besättningar varierar från att många djur drabbas av svår sjukdom och till och med dödsfall till att ett mindre antal djur har kronisk hosta under lång tid men utan andra tecken på sjukdom.

I en mindre pilotstudie 2008 undersökte Gård & Djurhälsan FÅR  i samarbete med Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA vilka smittämnen som finns i luftvägar hos svenska får med luftvägsinfektioner/lunginflammation.