Artikel

Klövform och klövsjukdomar hos intensivt uppfödda köttrastjurar

I Martin Björkroths examensarbete ”Klövform och klövsjukdomar hos intensivt uppfödda köttrastjurar” från 2008 kan du läsa om klövhälsan hos de individprövade tjurarna. Du hittar hela examensarbetet via länken nedan.