Artikel

Besök Kalvportalen!

Kalvportalen är en webbplats om hur kalvar hålls på bästa sätt så att de trivs, växer bra och håller sig friska. Kalvportalen vänder sig till veterinärer och andra rådgivare, lantbrukare, studenter vid lantbruksuniversitet och elever vid lantbruksgymnasier samt även en kalvintresserad allmänhet. Innehållet på webbsidan är framtaget för att ge läsaren det allra senaste inom forskning och rådgivning. Texterna är granskade av experter från bland annat Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Sveriges lantbruksuniversitet, Gård&Djurhälsan samt Växa Sverige.

Kalvportalen har tagits fram av Växa Sverige i samarbete med SVA och Gård&Djurhälsan och finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Dokument och länkar