Artikel

Informationsträffar om smittsam digital dermatit

Smittsam digital dermatit (CODD contagious ovine digital dermatitis) påvisades för första gången i en svensk fårbesättning våren 2019. Sjukdomen anses orsakas av bl. a bakterien Treponema. Smittsam digital dermatit är vitt spridd i Storbritannien sedan första fallet påvisades 1997, man räknar med att ca 35-53% av landets fårbesättningar har sjukdomen.

Sjukdomen, som är mycket smittsam, börjar som ett sår i kronranden som sedan utvecklas och leder till en underminering av klövkapseln. Undermineringen gör att klövkapseln lossnar från underliggande vävnad. Självfallet leder sjukdomen till kraftig smärta och hälta. Fåren har så stora smärtor att de många gånger väljer att vara stilla i stället för att gå fram och äta, vilket medför en märkbar viktförlust och en avsevärt försämrad djurvälfärd.

Det finns ingen långsiktigt hållbar behandling av smittsam digital dermatit. Bredspektrig antibiotika kan göra att sjukdomen läker av på ett enskilt djur, men risken för återfall är hög. Den enda effektiva behandlingsmetoden är utslaktning av hela besättningen.

Under svenska förhållanden skulle det vara ödesdigert om smittsam digital dermatit spreds vidare i landet. Eftersom effektiv behandling för långsiktig bekämpning av sjukdomen saknas är sjukdomen ett allvarligt hot mot hela fårnäringen i Sverige. Den antibiotika som är aktuell att använda är bredspektrig antibiotika (tex makrolider), vilket är en typ av antibiotika som i första hand ska användas inom humanmedicinen i de fall annan antibiotika inte är verksam. Vårt världsunika läge avseende vår mycket låga antibiotikaförbrukning till livsmedelsproducerande djur, och huvudsaklig användning av smalspektrigt penicillin i de sällsynta fall en behandling är nödvändig, skulle också allvarligt hotas om sjukdomen fick fäste.

Genom att sprida specifik information om sjukdomen och smittskydd generellt till fårägare och fårklippare hoppas vi kunna begränsa smittspridningen och öka förståelsen för biosäkerhet och smittskyddsrutiner.

Dokument och länkar