Gris PLUS (Villkorad läkemedelsanvändning)

Din besättningsveterinär vid Gård & Djurhälsan ansvarar för den villkorade läkemedelsanvändningen i din besättning, med besök var 5–8:e vecka beroende på besättningsstorlek. Vår erfarenhet är att tätare besöksintervall ger en bättre uppföljning av insatta åtgärder och därmed effektivare djurhälsoarbete. GRIS PLUS ger dig en snabbare väg till bättre resultat, hälsomässigt och ekonomiskt.