Artikel

Lättare att behandla förebyggande mot fästingar

Fästingar brukar i sig inte orsaka så mycket problem, men de kan sprida diverse bakterier, parasiter och virus när den suger blod. När det gäller får och fästingspridd smitta är det framför allt bakterien Anaplasma phagocytophilum som anses orsaka sjukdom och nedsatt produktion i många europeiska länder. Även i Sverige anses smittan orsaka problem av betydande omfattning hos betesgående lamm.

Fårhälsovården har sökt och beviljats licens avseende ett mer långtidsverkande pour-on preparat som minskar fästingangreppen på fåren. Lamm över 10 kg kan behandlas vid betessläpp, 10 ml/20 kg, och få ett skydd mot fästingar under cirka 10 veckor i stället för de tidigare tre veckorna. Mindre lamm, under 10 kg, bör man däremot ge en lägre dos, 5 ml, och upprepa med en högre, 10 ml, efter tre veckor.

Medlet heter Crovect®, och det tillhör samma grupp som dagens läkemedel (Bayticol® och Blaze®). Det är alltså ingen ny verksam substans utan ett som tidigare använts tidigare i landet (då som handelspreparat). Det innehåller den verksamma substansen cypermethrin som globalt sett är det mest använda medlet mot utvärtes parasiter. Motståndskraft, resistens, rapporteras från många
länder och det uppmanas till ändamålsenlig och restriktiv användning för att bevara effekten så länge som möjligt.

Licensen är beviljad för användning till får vid risk för sjukdomen anaplasmos där det är förenat med praktiska svårigheter att ombehandla djuren. Mer om resultat från anaplasmos-projekt som finansierats av Stiftelsen svensk fårforskning kan läsas i den rapporten som publiceras i Fårskötsel 2 maj 2014.