Artikel

Ringorm - hantering och utförande

Ibland upplever man att ringormsvaccinet inte har önskad effekt. Här kommer några tips för att få bästa möjliga effekt av vaccinationen.

Hantering av vaccinet

• Vaccinet är en kylvara och ska därmed förvaras mellan 2° C till 8° C. Detta gäller även vid transporter. Ta med en kylväska med kylelement när vaccinet hämtas på apoteket.

• Vaccinet får inte frysas. Ställ därför inte vaccinet för nära kylelementet i kylskåpet.

• Blandat vaccin skall användas omgående. Observera att olika vaccin anger olika hållbarhet efter beredning enligt anvisning (Bovilis Ringvac vet. inom 6 timmar, Trichoben vet. inom 2 timmar).

• Omgruppera inte kalvarna förrän full immunitet har uppnåtts. Vaccinet har först full effekt ca 35 dagar efter första vaccinationen, därför kan ringormsinfektion ses om kalven utsätts för smitta innan full immunitet har uppnåtts.

• För bästa effekt av vaccinet bör man vaccinera kalvarna så unga som möjligt. Revaccination ska ske 10-14 dagar efter första vaccinationen givits.

Förbered vaccineringen

• Om ni har en di- eller mjölkkobesättning är det värt att satsa på att köpa 5-dos förpackningar för att inte behöva vänta på att få en grupp kalvar som ska vaccineras.

• I en stor besättning kan ni ta hem enstaka 20-dos förpackningar att använda i kalvningstopparna.

• Gör en lista över vilka kalvar som ska vaccineras och anteckna datum för vaccinering. Kontrollera att antalet kalvar passar med antalet doser i flaskan.

• Observera att olika vaccin har olika åldersgräns för när dubbel dos ska användas (Bovilis Ringvac: enkel dos till kalvar upp till 4 månaders ålder; Trichoben vet. enkel dos till kalvar upp till 3 månaders ålder).

Hur länge ska ringormsvaccineringen fortsätta efter ett utbrott?

I en di- eller mjölkkobesättning rekommenderas att alla nyfödda kalvar vaccineras i 3 till 5 år efter ett utbrott beroende på hur stall och inredning är utformat. För att försäkra sig om att ringormssmitta inte finns kvar i miljön kan man testa att inte vaccinera 5-10 kalvar och följa dem under uppväxten för att se om de infekteras av ringorm. Om de inte visar tecken på ringorm kan vaccinering upphöra. Det går inte att sanera en besättning endast genom att vaccinera djuren. God hygien i stallet och stalltvätt är avgörande eftersom sporerna kan finnas länge i miljön.

Vid inköp av djur

I slaktnötsproducerande besättningar bör man ställa krav på de kalvar som köps in. Fråga förmedlingen efter kalvar från besättningar som är fria från ringorm. I ett mellangårdsavtal bör säljande besättningar vara fria från ringorm. Vid ett eventuellt utbrott av ringorm bör kalvarna vara vaccinerade i ursprungsbesättningen minst en månad innan flytt för att ha hunnit utveckla fullt skydd. Det innebär att det är extra viktigt för besättningar som säljer mjölkdrickande kalvar att hålla sig fria från ringorm.

Vid inköp av djur till di-och mjölkkobesättningar bör dessa vara från besättningar som har varit fria från ringorm i minst 6 månader. Inköpta djur ska, som alltid, hållas i karantän i minst 5 veckor.

Varför blev det som det blev?

Ibland kan man vid injektionsstället se en liten krusta, ibland ser man mer genomslag av vaccinationen det vill säga att kalvarna utvecklar flera ringormsmärken på kroppen. En orsak till att det sker kan vara att kalven har vaccinerats när den var under inkubationstid, det vill säga den har fått infektionen men det har inte hunnit komma något märke på kroppen än. Har kalven redan infektionen är vanligt att den förvärras vid en vaccinering. Det är anledningen till att man ska vaccinera kalvarna så unga som möjligt så att de inte hunnit få smittan innan, samt till att man inte ska blanda nyligen vaccinerade djur med ovaccinerade djur. Vid stora genomslag bör du kontakta din veterinär då det kan vara värt att reda ut varför det blivit som det blivit. En annan aspekt är att smittrycket i miljön snabbt byggs upp vid många ringormssmittade kalvar och att det kan behövas en strategi eller till och med behandlingar med svampdödande medicin för att komma tillrätta med problemet. Det händer att det ibland blir en böld på halsen. Det kan orsakas av att vaccinet varit för kallt vid administration, felaktig injektionsteknik eller på individens känslighet för de i vaccinet ingående ämnena. Kontakta din veterinär om det har hänt.

Katinca Fungbrant
Djurhälsoveterinär Staffanstorp