Artikel

Få bästa effekt av ringormsvaccineringen

Hantering av vaccinet

  • Vaccinet är en kylvara och ska därmed förvaras mellan 2° C till 8° C. Detta gäller även vid transporter. Ta med en kylväska med kylelement när vaccinet hämtas på apoteket.
  • Vaccinet får inte frysas. Ställ därför inte vaccinet för nära kylelementet i kylskåpet.
  • Blandat vaccin skall användas omgående. Observera att olika vaccin anger olika hållbarhet efter beredning enligt anvisning (Bovilis Ringvac vet. inom 6 timmar, Trichoben vet. inom 2 timmar).
  • Omgruppera inte kalvarna förrän full immunitet har uppnåtts. Vaccinet har först full effekt ca 35 dagar efter första vaccinationen, därför kan ringormsinfektion ses om kalven utsätts för smitta innan full immunitet har uppnåtts.

För bästa effekt av vaccinet bör man vaccinera kalvarna så unga som möjligt. Revaccination ska ske 10-14 dagar efter första vaccinationen givits.

 

Förbered vaccineringen

  • För di- eller mjölkkobesättning är det värt att satsa på att köpa 5-dos förpackningar för att inte behöva vänta på att få en grupp kalvar som ska vaccineras.
  • I en stor besättning kan ni ta hem enstaka 20-dos förpackningar att använda i kalvningstopparna.
  • Gör en lista över vilka kalvar som ska vaccineras och anteckna datum för vaccinering. Kontrollera att antalet kalvar passar med antalet doser i flaskan.

Observera att olika vaccin har olika åldersgräns för när dubbel dos ska användas (Bovilis Ringvac: enkel dos till kalvar upp till 4 månaders ålder; Trichoben vet. enkel dos till kalvar upp till 3 månaders ålder).

 

. Ta fram vaccinet ur kylskåpet. Låt spädningsvätskan få rumstemperatur genom att värma flaskan i handen. Dra upp ca hälften av spädningsvätskan i en ren spruta.

. Injicera spädningsvätskan i flaskan med frystorkat pulver.

. Försäkra dig om att pulvret är fullständigt löst i spädningsvätskan. 

. Sug upp den upplösta blandningen i en spruta. 

. För tillbaka all blandning till flaskan med spädningsvätskan. Skaka flaskan så lösningarna blandar sig ordentligt.

. Nu är det klart att vaccinera. Du kan använda samma spruta till hela vaccinationsrundan, men byt kanyl mellan varje kalv. Vaccinera djupt i halsmuskulaturen. Mitt på halsen ca 5 cm framför bogbladet på en liten kalv. Märk den vaccinerade kalven med färgspray och bocka av numret på listan.

 

Hur länge ska ringormsvaccineringen fortsätta efter ett utbrott?
I en di- eller mjölkkobesättning rekommenderas att alla nyfödda kalvar vaccineras i 3 till 5 år efter ett utbrott beroende på hur stall och inredning är utformat. För att försäkra sig om att ringormssmitta inte finns kvar i miljön kan man testa att inte vaccinera 5-10 kalvar och följa dem under uppväxten för att se om de infekteras av ringorm. Om de inte visar tecken på ringorm kan vaccinering upphöra. Det går inte att sanera en besättning endast genom att vaccinera djuren. Smittrycket ökar snabbt vid många ringormssmittade kalvar och behandling med svampdödande läkemedel kan vara aktuellt för att minska symtom. God hygien i stallet och stalltvätt är avgörande eftersom sporerna kan finnas länge i miljön.

Vid inköp av djur
I slaktnötsproducerande besättningar bör man ställa krav på de kalvar som köps in. Fråga förmedlingen efter kalvar från besättningar som är fria från ringorm. I ett mellangårdsavtal bör säljande besättningar vara fria från ringorm. Vid ett eventuellt utbrott av ringorm bör kalvarna vara vaccinerade i ursprungsbesättningen minst en månad innan flytt för att ha hunnit utveckla fullt skydd. Det innebär att det är extra viktigt för besättningar som säljer mjölkdrickande kalvar att hålla sig fria från ringorm. Vid inköp av djur till di-och mjölkkobesättningar bör dessa vara från besättningar som har varit fria från ringorm i minst 6 månader. Inköpta djur ska, som alltid, hållas i karantän i minst 5 veckor.

Biverkningar
Ibland uppkommer en liten krusta vid injektionsstället vilket anses ofarligt. Om en kalv vaccineras under inkubationstiden förekommer det att kalven utvecklar fler ringormsmärken på kroppen än en ovaccinerad kalv. Vaccinera därför kalvarna så unga som möjligt och undvik kontakt mellan nyligen vaccinerade djur och ovaccinerade djur.

En böld på halsen kan orsakas av att vaccinet varit för kallt vid administration, felaktig injektionsteknik eller på individens känslighet för de i vaccinet ingående ämnena. Vid misstanke om biverkningar ska du kontakta din veterinär.

Dokument och länkar