Artikel

EHEC – sjukdom som inte syns

Att knåda bollar av den upptrampade leran kring vattenkaret i utkanten av kalvarnas hage slutade i en mardröm med magsmärtor, blodig diarré och en lång tid med dialys på sjukhuset. Barnet hade insjuknat i EHEC, en mycket allvarlig
sjukdom, främst hos barn men också hos äldre och individer som har nedsatt immunförsvar.

Det var så roligt att leka utan att mor och far behövde oroa sig för trafiken eller passa tider på dagis. Det var som att lillen blev ett med naturen. Han sprang i gräset, fick skrubbsår på knät och små rivmärken bland buskar utan att gråta och skrika efter mamma. Roligast av allt var att knåda bollar av den upptrampade leran kring vattenkaret i utkanten av kalvarnas hage. Solen skiner igen efter en skur och ångan ryker från den varma jorden. Härligt! Plötsligt ringer någon som med en allvarlig röst berättar att ett barn har blivit allvarligt sjuk efter att ha besökt en bondgård.
Sommarsagan kunnat ta slut, men det vände i en mardröm med magsmärtor, blodig diarré och en lång tid med dialys på sjukhuset.

EHEC (Enterohemorragisk Escherichia coli) är en mycket allvarlig sjukdom, främst hos barn men också hos äldre och individer som har nedsatt immunförsvar. Det är flera E. coli som producerar ett gift som ger skador i tarmen med blodiga diarréer som följd. Till följd av sjukdomen kan njurarna skadas svårt och därför krävs det i svåra fall intensivvård, ofta med dialys. Bakterierna finns ibland i gödseln hos våra nötkreatur utan att man vet om det, eller kan se det. När djur bär bakterien kallas den VTEC. Det är vanligare med VTEC på ungdjur. Djuren visar inte symptom och blir inte själva sjuka, men de kan utsöndrastora mängder med bakterier.
Studier har visat att tre procent av de djur som slaktas i Sverige bär på EHEC av typen O157. Om djurkroppen förorenas av gödsel vid slakten kan därför EHEC från ett djur hamna i livsmedelskedjan.
Eftersom EHEC på människa är anmälningspliktigt vet vi att det anmäls ungefär 500 fall varje år varav hälften har smittats i Sverige.
Än är kunskapsläget kring VTEC inte fullt ut klarlagt. Dels finns det många olika varianter som ibland orsakar sjukdom, men långt ifrån alltid och hos alla. Hos vissa besättningar kan bakterien försvinna på 4-6 månader och hos vissa är den mycket svårsanerad och kan påvisas i flera år. Det är svårt att provta djuren i förväg, eftersom man oftast inte vet när rätt tid för provtagning är.

Under många år har vi på Gård och djurhälsan jobbat med EHEC/VTEC frågorna och vi är drivande i flera praktiska projekt med syfte att höja kunskapsnivån kring EHEC/VTEC. Något vi sett i våra studier är att fler nya fall av EHEC O157 har dykt upp på hösten. Det innebär att många av nötkreaturen troligen smittas på betet. Det som är klarlagt med EHEC 0157 är att smittdosen är mycket låg, dvs det behövs inte så många bakterier för att vi ska bli sjuka. Bakterierna smittar inte med luften eller genom huden utan vi måste ”äta” dem. Det går aldrig att skydda varken sig själv eller besökare till hundra procent mot att bli smittad, men med lite sunt bondförnuft kommer man långt. Kända smittkällor är till exempel opasteuriserad mjölk eller ost, otillräckligt tillagat och rått kött, kallrökta charkprodukter. Man kan även bli smittad genom att äta en smörgås utan att tvätta händerna efter stallbesöket. Även fallfrukt, grönsaker och sallad bör alltid sköljas. Vi kan lära barnen att inte stoppa smutsiga fingrar i munnen och att tvätta händerna ofta genom att föregå som goda exempel.