Artikel

Besiktningsfyndens inverkan på slaktkropparna

Nedanstående sammanställning visar samband mellan ”slaktanmärkning” och grisarnas slaktvikt, köttprocent och mängd kasserad slaktkropp (delkassation). Av de grisar som slaktades 2009 var det totalt 2,2 miljoner grisar (78 procent av alla slaktade grisar) som inte hade anmärkning för någon av de åtta anmärkningskoder som Svenska Djurhälsovården lägger störst vikt vid. Dessa grisars slaktkroppsvikt var 87,3 kg, deras köttprocent var 57,8 procent och 0 kg slaktkropp var kasserad. Hur enskilda slaktanmärkningar påverkat slaktkroppsvikt (före eventuell delkassation), köttprocent och mängd kasserad slaktkropp presenteras i tabellen nedan. Helkasserade slaktkroppar är bortsorterade från analyserna.

Sämre tillväxt
Slaktvikterna påverkas mest av bölder och ledinflammationer. Detta indikerar att dessa djur troligen vuxit långsammare, och även haft sämre foderutnyttjande, än övriga djurgrupper. Skillnaden i slaktkroppsvikt motsvarar cirka 50 gram sämre daglig tillväxt. Delkassationerna i kg är också störst när grisarna har bölder, ledinflammation och annan ledskada. Köttprocenten är högre för grisar med lägre slaktvikt. Det stämmer med hypotesen att grisar som inte mår bra äter mindre, växer långsammare och inte lägger på sig så mycket fett. Svansbitna grisar är något fetare. Detta stämmer med tidigare studier som har visat att det i högre utsträckning är kastrater som får svansen avbiten och de är ju lite fetare. Jämfört med ovan nämnda anmärkningar ger brösthinneinflammation relativt liten påverkan på slaktvikt, köttprocent och delkassation. För vissa besiktningsfynd, exempelvis lunginflammation App, utgör helkassation ett mycket större problem än här redovisade delkassationer. Ytterligare analyser kommer att genomföras utifrån dessa data. Vi återkommer med mer information.

Anmärkning
Slaktvikt, kg
Köttprocent
Delkassation, kg
Böld
-3,3
0,3
1,4
Ledinflammation
-4,3
0,6
1,5
Annan ledskada
-2,2
0,5
1,6
Svansskada
-1,0
-0,3
0,1
Lunginflammation, SEP
-1,7
0,2
0,0
Lunginflammation (App.)
-1,4
-0,1
0,1
Brösthinneinflammation
-0,4
0,2
0,0
Leverskada (spolmask)
-0,3
-0,1
0,0

Nils Lundeheim
SLU