Artikel

Fyndkoder vid slakt

Våra nöthälsoveterinärer får vi ofta frågor omkring fyndkoder som registrerats vid slakt. Frågorna gäller ofta både vad anmärkningen innebär och vad det beror på, men också hur man kan förebygga olika anmärkningar.

Besiktning vid slakt

Alla djur som slaktas i Sverige kontrolleras före och efter slakt av Livsmedelsverkets personal på slakteriet. Vid besiktning av kropp och organ registreras förändringar enligt ett kodsystem.  Det finns ett antal sjukdomskoder, som används vid besiktning av nötkreatur efter slakt. Du kan se alla koder här på Livsmedelsverkets webbplats. Syftet är att köttet blir ett säkert livsmedel krävs att varje djur genomgår särskild kontroll före och efter slakt.

Bara djur utan tecken på sjukdom som kan påverka människors hälsa godkänns för slakt. Vid köttbesiktningen undersöks varje slaktkropp och organ av Livsmedelsverkets personal. Eventuella sjukliga förändringar registreras enligt att särskilt system. Godkända slaktkroppar stämplas som bevis på att hanteringen vid slakten har varit korrekt och att köttet kan användas som livsmedel.

Förändringar som leder till att hela slaktkroppen och alla organ otjänligförklaras som livsmedel anges med en udda kod och andra förändringar anges med en jämn kod. För varje slaktkropp kan upp till fem olika koder anges.

För den enskilda gården är uppföljning av vilka koder som registrerats en viktig del av uppföljning av hälsoläget. Detta är till exempel viktigt för att veta om stora leverflundran finns i besättningen eller inte.

Inom projektet Farmstat har Gård & Djurhälsan sammanställt nationell statistik över fyndkoder på kor och ungtjurar för 2021. Läs mer om det i FarmStat-rapporten som du hittar här.

De fem vanligaste anmärkningarna (%) vid slakt för olika djurkategorier (djur slaktade januari-november 2009)

Mellankalv
63/64 Lunginflammation – 15,78
85/86 Leverbölder – 9,25
87/88 Övrig leverskada – 1,78
94 Gödselförorenad hud kategori 1 – 1,55
39/40 Mekanisk skada 1,15Ungtjur
63/64 Lunginflammation – 3,97
85/86 Leverbölder – 3,24
87/88 Övrig leverskada – 3,04
79/80 Stora leverflundran – 2,55
81/82 Lilla leverflundran – 1,88

Ko
87/88 Övrig leverskada – 15,56
89/90 Juverinflammation – 8,7
39/40 Mekanisk skada – 5,04
81/82 Lilla leverflundran – 4,99
79/80 Stora leverflundran – 4,87

Stut
81/82 Lilla leverflundran – 4,96
15/16 Bindvävsmask – 3,84
87/88 Övrig leverskada – 3,63
85/86 Leverbölder – 3,11
94 Gödselförorenad hud kategori 1 – 2,55

 

Anita Jonasson
Nöthälsoveterinär