Film

Bakteriologiska prover från kalvar med luftvägssympton