Artikel

Artikelserie om att vara veterinär på slakteri

Livsmedelsverkets officiella veterinärer på slakteri kontrollerar de djur som kommer in till slakt, med fokus på djurskydd och livsmedelssäkerhet. I denna artikelserie får du en inblick i hur arbetsdagen för en officiell veterinär kan se ut, vad koderna på din avräkning betyder samt grunderna för veterinärernas arbete kring djurskydd och vad som händer om brister påvisas.

Del 1: Så jobbar en veterinär på slakteri

Livsmedelsverkets officiella veterinärer på slakteri kontrollerar de djur som kommer in till slakt, med fokus på djurskydd och livsmedels­säkerhet. Här får du en inblick i hur arbetsdagen för en officiell veterinär kan se ut.

Läs hela artikeln >> Så jobbar en veterinär på slakteri – Grisföretagaren

 

Del 2: Så avkodar du slaktkoderna på avräkningen

Under min tid som officiell veterinär fick jag höra att en djurägare lite skämtsamt undrat om Livsmedelsverket gjort om besiktningen till en skönhetstävling för nu hade han fått ett djur kasserat på grund av avvikande utseende. ”Inte visste jag att grisen va tvungen att va snygg också för att få bli mat.” Men vad kan egentligen föranleda en kassation eller anmärkning och vad betyder koderna på avräkningen?

Läs hela artikeln >> Så avkodar du slaktkoderna på avräkningen – Grisföretagaren

 

Del 3: Djurskydd i samband med slakt

De officiella veterinärerna på slakteriet kontrollerar bland annat djurskyddet. Här får du veta mer om grunderna för veterinärernas arbete och vad som händer om brister påvisas.

Läs hela artikeln >> Djurskydd i samband med slakt – Grisföretagaren