Artikel

Ändtarmsframfall hos nötkreatur, uppdaterad

Ändtarmsframfall innebär att ändtarmen vränger sig ut och in och faller ut ur ändtarmsöppningen. Nötkreatur i alla åldrar, raser och av båda könen kan drabbas av ändtarmsframfall. Gemensamt för många av orsakerna är att något irriterar i tarmen eller på något annat ställe i bukhålan. Irritationen gör att djuret krystar.

Delar av tarmen hänger ut

Vid ändtarmsframfall sticker tarmen ut ur ändtarmsöppningen, det ser köttigt och rött ut. Framfallet kan variera i storlek. Vid ett lindrigt framfall är det bara en liten bit av tarmen som sticker ut. Sådana framfall kanske endast hänger ut när djuret ligger ned. När djuret ställer sig upp åker det in igen. Vid ett större framfall kan flera decimeter tarm hänga ut. Tarmsegmentet kan bli blodfyllt, svullna och bli sårigt. Vid tarmframfall som hängt ute länge blir tarmslemhinnan svart och torr och vävnaden dör. En komplikation till ändtarmsframfall är att andra djur kliver på framfallet och orsakar skador på tarmen som hänger ut.

Orsaker till ändtarmsframfall

Ändtarmsframfall förekommer i samband med kraftig diarré. Ett exempel är koccidios hos kalv som orsakar en kraftig, ofta blodtillblandad och smärtsam diarré. Andra orsaker kan vara tarminflammation, magtarmparasiter, skador på tarmslemhinnan, utbuktningar på tarmkanalen, främmande kroppar eller nybildningar i bakre delen av tarmen. Dessa åkommor kan göra att djuren krystar. Även irritation i urinvägarna, till exempel urinsten eller i könsorganen till exempel prostataförändringar kan orsaka ändtarmsframfall genom att djuren krystar på grund av obehaget. Hos hondjur kan kalvningsproblem med starka krystvärkar eller slid- och livmoderframfall orsaka ändtarmsframfall.

Andra orsaker än krystningar

Ett ökat buktryck och försvagningar i vävnaden som håller tarmen på plats i bäckenet kan leda till ändtarmsframfall. Ibland kan det sättas i samband med tjurar som rider mycket på varandra. När de hoppar ökar buktrycket och det kan orsaka skador på både tarm och i muskulaturen eller nerverna. Om ändtarmens slutarmuskel inte fungerar optimalt kan tarmen falla fram. Det kan till exempel ske i om djuren har bråck i ljumskarna eller nervskador. Giftet aflatoxin som tillverkas av vissa sorters mögel liknar könshormonet östrogen. Aflatoxin kan orsaka en förslappning av tarmväggen som kan leda till ändtarmsframfall. I vissa liggbås med hög lutning kan förekomsten av ändtarmframfall vara högre, särskilt för tjurar av lätt köttras. Utomlands förekommer ändtarmsframfall hos djur med rabies.

Behandling

Ändtarmsframfall är svårbehandlade. Djuren skall omgående flyttas till ensambox för att minimera stress för djuret och för att förhindra trampskador på tarmen. Behandling av grundorsaken, till exempel diarré och att ändra foderstaten krävs. Fundera även på om foderstaten behöver förändras för att förebygga uppkomst av ändtarmsframfall hos andra djur. Ändtarmsframfall kan eventuellt behandlas kirurgiskt av veterinär men beroende på tarmframfallets storlek är prognosen dålig. Djur med stora ändtarmsframfall bör snabbt avlivas av djurskyddsskäl.

 

Ursprungstext av Lena Stengärde
Uppdaterad november 2017 av Maria Torsein