Artikel

Hantering av nötkreatur

Lastning och hantering av nötkreatur är en viktig fråga inom nötköttsproduktionen med allt större besättningar, högre krav på arbetsmiljön, olika byggnadslösningar och inte minst förekomsten av smittsamma sjukdomar. Behovet av lämpliga och förbättrade lastningsrutiner och djurhanteringsanordningar är stort och det krävs mycket kunskap och erfarenhet för säker och effektiv djurhantering på gården. Hur kan man underlätta för hantering eller lastning av nötkreatur och minska risken för olyckor för både djurägaren och djuren?

Genomtänkta rörelser vid drivning

De flesta nötkreatur lastas och lossas lösa. I sådana stallar är det en fördel att ha en klar gång att följa. Alla rörelser ska vara genomtänkta och syftade att styra djuren åt rätt håll. Om djurägaren går med djuren, åt samma håll, ökar djuren fart, men om man går emot djuren, i motsatt riktning, saktar djuren ned. Det bästa är om djuren kan gå självmant och att de inte stressas. Alla ljud som djuren inte är vana vid påverkar stressnivån direkt och skramlande grindar, rop och skrik ska undvikas. Även häftiga rörelser, prasslande kläder och för djuren okända personer i stallet har samma negativa effekt.

Utnyttja ljus

Nötkreaturen föredrar att gå från mörkt till ljust. Detta är bra att utnyttja i en lastningssituation. Nattbelysningen kan vara på i stallet dagen då djuren hämtas och då går djuren gärna mot platser som är bättre belysta, till exempel transportbilen. Bländande lampor kan dock ge motsatt effekt. Ljussättningen ska helst inte orsaka skuggor där djuren ska gå eftersom djurens rörelser bromsas vid sådana partier.

Färgsättningen i stallet spelar roll

Det finns studier som visar att även färgsättningen i djurstallet spelar roll för hur lätt eller svårt det är att lasta djuren. Färgsättningen ska helst vara den samma i stallarna och bilen och i drivgången ska helst inte väggar och golv byta färg. Vid färgbyten ryggar djuren lättare än om det är samma färg.

Bra fäste för klövarna viktigt

För att nötkreatur självmant ska flytta sig är bra fäste för klövarna bland det viktigaste. Om golven är halkiga kan halm, spån eller sand användas för att öka fästet. Materialvalet ska helst vara det samma från stall till bil. Golvbrunnar, gödselrännor, trösklar är bra att undvika eller täcka med strömaterial.

Undvik branta lastningsramper

Rampvinkeln har betydelse tillsammans med fästet för klövarna. Rampvinkeln ska inte överstiga 20 grader för att vara optimalt för lastning. Sänkbara kreatursvagnar med lösa grindar är ofta lättlastade och kan till och med dockas på ett lämpligt sätt med stallet eller med bilen.

Arbetarskydd

Personer som lastar djur ska helst vara metodiska, lugna och med ett gott tålamod. Det är viktigt att ha något mellan djuren och sig själv vid lastning och se till att man kan komma undan bakom något. Grindar ska vara konstruerade så att det är lätt att klättra upp på dem och de skall vara lätta att öppna. Ha gärna regelbundna genomgångar med alla som arbetar med djuren av säkerhet, djurens beteende och rutiner vid lastning. Låt aldrig oerfarna personer ansvara för hantering eller lastning av djuren. Jobba inte heller ensam med djuren i en lastningssituation eller när djuren skall flyttas runt i stallet eftersom djuren kan bli stressade och rädda och därmed farliga.

Smittsamma sjukdomar kan spridas via transporterade djur eller djurtransporter

Det finns smittsamma virus och bakterier som kan orsaka stora ekonomiska förluster och djurlidande. De smittsamma sjukdomarna (till exempel hosta och diarré) kan spridas via djurtransporter eller transporterade djur från en gård till en annan, trots befintligt hygientänk med tvätt och desinfektion av bilar. Förmedla aldrig sjuka djur eller djur som precis har varit sjuka. Vänta cirka 3-4 veckor efter att sjukdomssymtomen har avklingat och inga nya djur har insjuknat. Undvik att gå in i bilen och låna ut besökskläder och stövlar till transportören vid all stall- och djurkontakt. Urlastningsboxar eller slussar separat från djurstallar med lämplig dockning för bilens lastningsramp är effektiva smittbarriärer och bör prioriteras vid ny- och ombyggnation av stallar.

Tips för lastning

Lugnt och metodiskt, tydlig drivgång, gott fäste för klövarna, driv mot ljuset, undvik störande ljud, rätt rampvinkel på max 20 grader, tänk på säkerheten, gå ej i bilen, låna stövlar.

Fixering av djur inför undersökning eller behandling

Det är viktigt att kunna undersöka ett sjukt eller skadat djur för att kunna ställa en korrekt diagnos och för att behandla djuret effektiv med rätt åtgärd. Medicindosen och upptaget av medicinerna från vävnaden samt injektionsplatsen är viktiga för en lyckad läkemedelsbehandling. Om djuret inte står still är det lätt att misslyckas med någon av de viktiga delmomenten. Om det finns genomtänkta fixeringsanordningar i stallet är det en stor fördel, framförallt i stallar med lösgående djur. Fronter med låsbara grindar, sjukbox med möjlighet att låsa fast huvudet och begränsa rörelserna i sidled, eller fixeringsbur underlättar arbetet. Grimma, grepp om nosen eller nostång är andra bra hjälpmedel som man kan använda. Fixeringsanordningarna gör arbetet säkert för både djuret och veterinären eller djurägaren som ska utföra undersökningen och behandlingen.

Virpi Welling
Djurhälsoveterinär, Uppsala

Dokument och länkar