7. Slaktade grisar

På denna sida beskriver vi vad du kan göra när du fått hem de slaktade grisarna. Till exempel se olika sammanställningar eller flytta grisar.

Slaktgrupp

Under Ungdjur- Slaktdata- Slaktgrupp så kan man se en översikt av slaktdatan som man hämtat hem

Slaktgrupp – vad betyder de olika fälten?

Förklaring till fälten: (klicka på plustecknet)


 

Datum Det slaktdatum slakteriet registrerat eller som du själv registrerar om du lägger in slakten manuellt.
Lokal, Kod Vid automatisk omgångsregistrering hamnar grisarna i den lokal man angett i inställningarna för slakthämtningen.
Omgång Om du använder automatisk omgångsregistrering och om att det finns en omgång kopplad till lokalen vid detta datum fyller programmet automatiskt i omgångkoden i fältet. Om du använder manuell omgångshantering fyller du själv i vilken omgång grisarna hör till. Vilka omgångar som är upplagda och finns att välja mellan ser du med hjälp av  eller F5-tangenten
Antal grisar Antal godkända grisar i slaktgruppen. I antalet ingår galtar men inte kasserade grisar. Om bakgrundsfärgen i fältet är vit är raden en manuellt inlagd i slaktgrupp.
Totalvikt /Medelvikt  I vikten ingår inte kasserade grisar
Pris tot /medel Priset är grundpriset för grisarna. Avdrag och tillägg är inte medräknade.
Kött% Medelköttprocent för grisarna i gruppen
Bäst betalda intervall Antal grisar i de olika prisintervallen. Uppgifter finns bara automatiskt från HKScan. Från KLS-Ugglarps kan du ange bäst betalda intervall vid hämtningen av slakt (på inställningarna). För övriga slakterier kan du märka upp över/under/i bäst betalda sjäv. Se instruktion under vanliga frågor nedan.
Galt
Antal grisar som klassificerats som galtar.
Kasserade Antal helkasserade grisar.
Kass vikt Kasserade kilo, dels för helkasserade grisar och dels för delkassationer. Redovisningen av delkasserade kilo kan variera mellan slakterier.
Slakteri kod Det slakteri grisarna hämtats från.
Leverantör-nummer Det nummer grisarna stämplats med vid slakt. För grisar avräknade från KLS-Dalsjöfors slakteri har leverantörnumret några siffror i tillägg framför slaktstämpelnumret.

 

Slakt besättningen totalt

Ett annat sätt att få en bra överblick är från slaktprognosen, förutom att göra prognoser framåt kan den även visa nuläget. En fördel med den är att man får en bra överblick över alla leverantörnummer och omgångar.

 

Flytta slakt

 

Registrera slakt manuellt.

Vanliga frågor om slakthämtning

Hur långt tillbaka i tiden kan man hämta slakt?


Det går vanligen att hämta slakt för åtminstone de två senaste åren. Dock går det bara att hämta för max 365 dagar i taget. Hämta i flera omgångar om du vill ha en längre period.

Jag saknar slakt på vissa veckor, hur ska jag göra?


Börja med att se efter om de grisar som saknas har hamnat någon annanstans. Bäst översikt över detta får man med Slaktprognos – Slakt totalt. Andra alternativ är:
1. Sök under Slakt grupp på den veckan som saknas, samtliga lev nr. De saknade grisarna kan ha hamnat på ett annat lev nr.
2. Sök på antalet grisar under Slakt grupp för att se om de hamnat på något annat datum eller lev.nr.

Hittar du inte de grisar som saknas, så behöver du radera avräkningen och hämta om slakten. Tänk på att om du flyttat djur manuellt mellan slaktgrupper och datum så kommer detta inte sparas för den period du raderar avräkningen och hämtar om slakten. Gör så här:
1. Radera först avräkningen för den perioden det saknas grisar, på det lev.nr där de saknas.
2. Hämta sedan slakt på det lev.nr där du saknar djur. Skriv in en längre period som täcker en vecka framåt och bakåt från det datum du saknar slakt.
3. Se även instruktion Hämta om slakt. Lyckas du inte få hem den slakt som saknas, kontakta support så kan vi hjälpa dig.

Jag har hämtat all slakt men den räknas inte med i omgången, vad göra?


Börja med att kontrollera att datumen som begränsar omgången stämmer överens med slaktdatum för de grisar som fattas. Om inte så ändrar du på datumen under Omgång.

En annan anledning kan vara att det inte finns någon lokal kopplad till hela omgångstiden. När du först lägger upp omgången kommer programmet föreslå att samma datum som begränsar omgången, även ska användas på Koppla omgång till lokal. Skulle omgångstiden ex förlängas vid senare tillfälle, görs ingen automatisk ändring i Koppla omgång till lokal och programmet förstår inte till vilken omgång de sist slaktade grisarna hör hemma. Lös problemet genom att ändra datum under Koppla omgång till lokal.

En annan anledning kan vara att de slaktade grisarna skickats från ett reststall som är kopplat till omgången. Om grisarna är stämplade med ”huvudstallets” leverantörnummer kommer de att registreras på denna lokal under Slakt (grupp). Ändra då lokalen på restgrisarna till det reststall de har skickats ifrån och som är kopplat till omgången. Kom ihåg att göra detsamma för intäkter och kostnader som hör till restgrisarna. Här kan du läsa mer om hur du gör när du använder dig av reststall.

Hur tar jag fram inloggningsbilden då jag ska hämta slakt?


Om du har valt att spara inloggningsuppgifterna visas inte dessa varje slakthämtning. För att visa uppgifterna klickar du på verktygsikonen som syns i mitten på bilden då du klickat dig in på Hämta Slaktdata.

Om jag flyttar slakt mellan lokaler, följer då anmärkningar avdrag och tilläg med?


Då man flyttar slakt följer själva anmärkningen med grisen till den nya lokalen. Däremot följer inte avdrag och tillägg med, de måste flyttas manuellt. Det gäller även avdrag på grund av t.ex spolmask eller lungsäck. Detta gäller oavsett hur man flyttar (hela skicket eller enstaka).

Varför står det noll på vissa rader under Slakt grupp?


Det motsvarar en kostnad/intäkt från avräkningen som du hittar under Övrigt – kostnader/intäkter. 

Hur kan jag ändra intervallen för Bäst betalda?


För slakt avräknad av KLS-Ugglarp kan man lägga in intervallet för bäst betalda under slakthämtningsinställningarna. Därmed läggs markeringen för bäst betalda in på varje gris som hämtas. Inställningarna måste alltså vara gjorda före slakthämtningen.

För övriga slakterier kan du lägga in egna intervall för bäst betalda, under och övervikt manuellt. Gör så här:

  1. Gå till Ungdjur – Slakt individ
  2. Se till att du har kolumnerna för Viktklass och Kg framme
  3. Filtrera i fältet för datum för den period du vill lägga till intervaller
  4. Filtrera i fältet för Kg den vikt som ska gälla för respektive kategori, till exempel över 105 kg för överviktiga.
  5. Markera sedan alla fält i kolumnen för Viktklass, högerklicka och tilldela värde, välj mellan ?, Under, Bäst bet och Över.

Jag får en feltext ”Unregistered supplier” när jag ska hämta slakt, vad ska jag göra?


Behörighet saknas och detta kan WinPig Support hjälpa till med. Behörighet till KLS måste beställas från Agrosoft och kan ta några dagar att få.

Behöver jag göra något speciellt då jag bytt slakteri?


Kontakta WinPig Support så snart som möjligt. Dels så att vi kan försäkra oss om att det nya slakteriet sänder slaktdata till WinPig. Och dels för att det troligen behöver läggas upp behörighet så att du kan hämta slakten.

Slutligen ska slakthämtningsinställningarna ändras, det nya slakteriet och de leverantörnummer du använder ska läggas till. Instruktioner för detta hittar du här:

Vem får hämta min slakt? Hur blir jag behörig?


För att beställa behörighet att hämta slakt till din besättning, kontakta WinPig Support. Vi får alla data skickad till vår server från HKScan, Dahlbergs, Dalsjöfors, KLS-Ugglarps och Lövsta. Slaktbehörighet på KLS Ugglarps måste vi beställa och det kan ta några dagar innan det verkställs.

Vill du att någon annan ska kunna hämta din slakt, t.ex. en rådgivare som hjälper dig med rapporterna behöver du fylla i en fullmakt att hämta slakt. Hämta fullmakten, fyll i den och skicka den till WinPig support antingen med vanlig post eller scannad och mejlad.