8. Omgångsrapport

Den mest centrala rapporten för slaktgrisuppfödaren är produktionsrapporten, eller omgångsrapporten som den kallas i WinPig Slakt. Du hittar omgångsrapporten i ditt WinPig-program under menyvalet Rapporter, eller som en egen ikon på programytan.

Ta fram omgångsrapporten

När händelser, uppgifter om foderförbrukning samt ekonomi är registrerade är det möjligt att beräkna en produktionsrapport via menyvalet Rapporter – Produktionsrapport – Omgångsrapport. Vanliga frågor finns längst ner på denna sidan.

Välj vilka omgångar som ska beräknas och klicka på Beräkna. Omgångarna på denna bild är sorterade efter startdatum och med den nyaste omgången först (se bild 1).