WinPig programinformation

WinPig är de dataprogrammet som används för produktionsuppföljning på grisgårdar i Sverige. Det tidigare programmet PigWin har nu har till största delen ersatts av det nya programmet WinPig. WinPig finns i ett stort antal länder men kallas internationellt för PigVision.

Det finns olika programmoduler för smågris- respektive slaktgrisuppfödning. Med WinPig får du ovärderlig hjälp att:

  • hålla ordning på individer
  • ta fram listor för arbetsplanering i stallarna,
  • beräkna rapporter
  • göra djupgående analyser av olika delar av produktionen

WinPig är ett program som går att köra i de allra flesta datorer med Windows som operativsystem. Läs mer om krav på datorn under längst ner på denna sida. Det går också att välja att köra WinPig ”i molnet”, dvs. på en server och utan någon lokal installation. Då går det också att användan den tillhörande appen för telefoner eller läsplatta som direkt överför data till/från WinPig.

Anpassas till varje kund
WinPig är anpassat för moderna datorer och är mycket användarvänligt, både visuellt och i praktiken. Programmet går att anpassa till användaren som bara vill göra grundläggande registreringar men även till den avancerade användaren. WinPig har ett stort antal valbara kolumner att registrera i, detta gör att programmet kan anpassas till varje kunds enskilda behov. WinPig kan enkelt anpassas till eko- och kravbesättningar.

WinPig Slakt
Slaktavräkningarna kan hämtas från slakteriet in i programmet och därmed kan flera intressanta analyser på produktionsdata och slaktdata tas fram. Exempelvis kan man få fram hur mycket besättningens totala slaktanmärkningar kostar i kronor eller se slaktanmärkningsstatistik per omgång på ett enkelt sätt. Genom att registrera inköpspris/gris och foderkostnad så kan man ta fram intressanta ekonomiska rapporter och analyser. Man kan även välja att köpa tjänsten PRODUKTION Slaktgris, då sköter vi produktionsuppföljningen åt er.

WinPig Sugg
All basregistrering i WinPig såsom betäckning, grisning och avvänjning, möjliggör att man kan få fram smarta arbetslistor. Till exempel när man registrerat avvänjning så kan man ta fram en betäckningslista på dessa djur och välja vilka kolumner man vill ha på listan. Kanske suggans ras och resultat i tidigare kullar som information inför semineringen. Man kan även skriva ut suggkort, enskilt eller per grupp. Det går att beställa ett eget skräddarsytt suggkort, eller så kan man välja bland befintliga layouter. Om inventeringar skrivs in i WinPig så kan man beräkna produktionsrapporter som ger dig viktiga nyckeltal för ditt företag.bile

PigVision Mobile
Om man kör WinPig i molnet (på AgroVisions server) går det att koppla en eller flera mobila enheter (telefoner eller läsplattor) till WinPig. Appen som då används i den mobila enheten heter PigVision och den kan köras på både på Apple och Androida telefoner och läsplattor.

Spara tid och tjäna pengar!

  • Beräkna antalet suggor för suggpengen
  • Ta fram smarta arbetslistor
  • Hämta slaktavräkning
  • Journalföring av djur
  • Produktionsrapport
  • Analyser

Historik
WinPig är ett program för produktionsuppföljning inom grisproduktion. 2012 kom programmet WinPig Slakt ut och sedan årsskiftet 2014/2015 finns WinPig Sugg tillgängligt för bruksbesättningar i Sverige. Det innebär att WinPig nu innehåller uppföljning för både smågris- och slaktgrisproduktion.

WinPig utvecklades ursprungligen av det danska företaget AgroSoft A/S som numera ingår som en del i det holländska företaget AgroVision.

Datorkrav, priser, beställning mm – klicka på plustecknet för mer info

Vilka krav finns på datorn för att jag ska kunna köra WinPig?


Om du vill installera WinPig lokalt på din dator gäller följande krav:

Operativsystem: Windows 7 Service Pack 1 eller senare Windows-version. Det går bra med både 32-bitars och 64-bitars system. Windows XP fungerar inte  eftersom XP inte längre går att uppdatera.
Internminne: minst 4 GB RAM, gärna mer.
Hårddisk: 5 GB ledigt utrymme
Processor: rekommenderas t.ex. i5-6200U CPU @ 2.30GHz
Internetanslutning är ett krav, minst 10 Mbit/sek hastighet rekommenderas.
Övrig utrustning: minst en ledig usb-port för den s.k. nyckeln. Cd-läsare underlättar men är inte ett krav.df

Här kan du ladda hem ett pdf-dokument med Krav på dator.

Kan jag köra WinPig ”i molnet”?


Du behöver inte installera WinPig lokalt på din dator utan det går utmärkt att köra det på en server.
En fördel med detta är att du då kommer åt dina data från flera datorer. Om du har WinPig i molnet kan då också använda mobilappen PigVision Mobile för att registrera och titta på t.ex. suggkorten ute i stallet.

Kontakta WinPig Support om du vill veta mer om detta alternativ.

Vad kostar WinPig?


Prislista from 2020-01-01

WinPig
Startpaket WinPig Sugg: 7 100 kr
Startpaket WinPig Slakt: 3 250 kr
Startpaket WinPig Sugg + Slakt: 9 800 kr, dvs. 550 kr rabatt

Årsavgift WinPig Sugg:  3 250 kr
Årsavgift WinPig Slakt: 2 000 kr
Årsavgift Sugg + Slakt: 4 700 kr, dvs. 550 kr rabatt

PigWin
Årsavgift PigWin Sugg: 2 000 kr
Årsavgift PigWin Satellit: 1 650 kr

Övrigt
Extranyckel, årsavgift: 600 kr
Ny usb-nyckel: 1 050 kr (extranyckel eller den gamla borttappad/trasig)

Alla priser är exklusive moms.

Här kan du ladda ner mer detaljerade priser: Prislista 2020

Hur beställer jag WinPig?


För dig som har PigWin sedan tidigare så ska även en konvertering genomföras, alltså en omformattering av PigWin-data så att det anpassas till WinPig. Konverteringar utförs av WinPig Support, så när programmet är installerat kan man ringa och boka tid för konverteringsintervju. I en sådan intervju så ställs frågor om ens användande av PigWin för att kunna anpassa WinPig så bra som möjligt. En konvertering tar ungefär fem arbetsdagar och innebär knappningsstopp i PigWin under tiden.