Teknisk information

Effektanalys av antal avvanda föregående avvänjning – 2019-01-18

Ny analys att ladda hem layout till. Visar resultatet i nästkommande kull beroende på hur många avvanda suggan totalt hade i förra kullen.

Analys av utgångsorsaker – 2019-01-07

Layouterna är korrigerade och det finns nya layouter att ladda hem. Läs mer här om analys av utgångrapporteringar.

Effektanalys av hull och späck – 2018-10-26

Två effektanalyser har tillkommit: hur hullpoäng eller späck vid avvänjning påverkar resultatet i kommande kull.

Layouter analyser – 2018-09-27

Vi har justerat lite i några analyser och lagt till en förklarande bild i fördelningskuvan för digivningsdagar.

Det finns också en ny analys: Fördelningskurva veckodag grisning.

Layoutpaketet för fördelningskurvor är utökat med VeckodagGrisn och Avvanda

Satellitrapporter och mått för dräktighets- och grisningsprocent

En ny sida ”Satellitrapporter” finns nu upplagd under WinPig Sugg – Analyser – Effektanalyser.
En beskrivning av olika mått för dräktighet- och grisningsprocent finns som en vanlig fråga längst ner på sidan WinPig Sugg – Produktionsrapport.

Säljdokument och om att skapa arbetslistor

Nyligen har några instruktioner på hemsidan uppdaterats:
– Hur säljarbesättningen skapar filer med förmedlade djur som kan sändas til köparen samt även hur köparen läser in wpd-filen in i WinPig (WinPig Sugg – Avel – Säljdokument).
– Hur man skapar och justerar arbetslistor (WinPig Sugg – Management – Arbetslistor).

Slaktgrismedeltal med korrigerad tillväxt och foderförbrukning

På årets medeltal redovisas även korrigerade värden. Du ser dessa om du öppnar pdf-filen med slaktmedeltalet.

Dokument för sålda livdjur

Det finns ett nytt menyval här på sidan: WinPig Sugg – Avel – Säljdokument med instruktioner bl.a för hur man skapar en fil med sålda djur, en fil som kan mejlas till köparen och där importeras till WinPig. Under Avel finns också en ny instruktion och layout med vars hjälp man kan söka efter gyltor.

WP sugg alla analyslayouter

För att underlätta för rådgivare har vi packat ihop alla de svenskanpassade analyser som finns att hämta här på hemsidan. Du hämtar dem på länken ”Analyspaket” under Dokument & Länkar här nedan.
Hämta filen så här: högerklicka på länken, välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator. Importera den sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar). Efter importen finns sedan analyserna under respektive menyval.

Lista över ingående analyser i detta paket daterat 2017-03-15:

  • ANPASSADE ANALYSER: Utgångsorsak, Utgångsorsak Kull (rättad), Utgångsorsak Typ BESÄTTNINGSANALYS: BesAnalysKull, BesAnalysRas
  • POSITIV/NEGATIVLISTA: PosNegSV
  • DRÄKTIGHETSSCHEMA: Dr.schema-kort
  • PRODUKTIONSNIVÅ: 4-veckors
  • EFFEKTANALYSER: BetäckningsgruppSV, Medarbetare, SeminNaturligFlyttade (ny), Flyttade grupperat (NY), Fördelning – Digivningstid, Fördelning – Galldagar, Fördelning – Kullnr-Lev.fö, Fördelning Kullnr-GalldgrA, Fördelning Kullnr-GalldgrB, Fördelning Lev.fö-Kull, Fördelning Veckodag, Fördelning Ålder 1:a bet, Lokal grisn (ny), Amsugga (ny)

Korrigerad foderförbrukning

Resultatmåttet ”Foder/gris korrigerad MJ NE” på omgångsrapporten är felaktigt. Det är korrigeringen som inte blir korrekt. Använd det okorrigerade måttet istället.
Det korrigerade måttet ”Foder/kg tillväxt korrigerat” är däremot korrekt och kan användas för att jämföra omgångar som har olika insättningsvikt och slaktvikt.

Djurflödesmallarna.

Vi hittade ett fel på djurflödesmallarna för 2017. I vissa fall visades en vecka 53, detta är rättat och nya mallar uppladdade 2017-01-16. Du hittar mallarna här. Mallar för 4,5 veckas avvänjning är inte klara än.

Version 1.125

Denna version finns nu (2017-01-04) tillgänglig för livsvinsbesättningar eftersom det gjorts en del ändringar som har med kommunikationen med TopigsNorsvins avelsdatabas att göra. För att kunna köra versionen krävs än länge en testgodkänd nyckel. Några större förändringar i denna version är:

  • Programmet heter nu PigVision istället för WinPig.
  • Standardlayouter generellt i programmet heter PigVision och inte AgroSoft.
  • Nummerserien ”8-Egenrekrytering SV” heter nu istället ”8-TopigsNorsvin”.
  • För att kunna använda öronmärkning kan man behöva man göra följande: Generellt – Inställningar – Beräkning – Calc suckling pigs (Beräkning diande): ändra från Ingen till Död. Det innebär att diande som saknas antas vara döda.
  • Det finns några fönster som saknar innehåll och som inte är översatta. Det kommer att fixas till nästa version (t.ex. Avel – Supplemental registration och Sugga/Galt – Boar card)

Scan – bäst betalda intervall

I samband med att vi flyttade c-nod vecka 2016-10 försvann uppmärkningen av Bäst betalda intervall (BBI) för grisar slaktade på Scan. Detta är nu rättat (2016-10-02). Om man hämtar om slakten är BBI markerat i WinPig under hela året.

Fullmakter

För att få behörighet att hämta slakt åt en kund eller få behörighet att hämta webbackuper via WinPig Support, så behöver grisföretagaren fylla i en fullmakt och skicka in till WinPig Support. Fullmakterna kan du hämta under Dokument & Länkar här nedan.

Version 1.121

Ingrisningsålder har tillkommit som ett resultatmått i denna verision. Finns att välja till på suggkortets resultatdel och på produktionsrapporten (avdelningen Kullresultat – Grisning). Dock har inte översättningen fungerat så måttet heter ”Age at first farrowing” även i svensk version.

För att kunna hämta semingaltregister måste man from denna version ha gjort inställningarna för öronmärkning i WinPig. Annars finns inte menyvalet för att hämta semingaltar. Logiken är att det bara är de som rekryterar gyltämnen som behöver registrera individuella galtar.

Gör så här:

1. Gå till Avel-Nummerserier
2. Skriv in en sexsiffrig kod i det tomma fältet Nummer (Välj Se-nummer med ev. nollor framför)
3. Under Avelstyp, välj Egen rekrytering (SV)
Nu ska det fungera att hämta semingaltarna igen.

Externa kontakter (2016-05-17)

Konvex destruktion (SE888888) samt några mindre slakterier har lagts till i tabellen. Hämta uppdaterad tabell via menyvalet Generellt – Hämta – Externa kontakter. Eventuella rader man lagt till själv försvinner inte då man hämtar en uppdaterad tabell. Denna ändring är oberoende av vilken programversion man har.

Rastabellen

Det kan vara problem att öronmärka om suggan har en ras där Z ingår (gäller LZL, LZY, LZZ, LZK, YZK, ZLK eller ZZK). WinPig ger felmeddelande om att raskombinationen inte finns. Kontrollera dock först att fältet Avel – Avelsnr är ifyllt på suggan och att suggan och galten har en ras ifylld.
Under Öronmärkning – Inställningar finns en kompletterad rastabell (2016-08-17). För att hämta filen: högerklicka på länken, välj ”Spara länk som” och spara den någonstans på din dator. Importera sedan filen till WinPig från menyvalet Avel, Raser med ikonen Import. Efter hämtning ska det vara 192 rader i tabellen (191 tidigare), ta bort filtret på renras för att se antal rader.