Semingaltar

Från och med november 2018 kommer vi inte längre kunna skapa och skicka ut kompetta semingaltregister till PigWin Sugg. Det register du kan här nere under Dokument & Länkar, eller via programmet, innehåller galtar av TopigsNorsvins genetik.

Använder du DanBred-genetik går det dock lätt att lägga till semingaltar manuellt i PigWin Sugg, hur man gör beskrivs i instruktionen här nederst på sidan (Lägg till semingaltar i PW). När du lagt till egna semingaltar bör du därefter inte hämta semingaltregistret, detta eftersom ett hämtat register ersätter det befintliga helt och därmed försvinner dina manellt inlagda galtar. Dessa olägenheter finns bara i PigWin – inte i WinPig Sugg.

En annan förändring som skett är att H-blandsperma ska skrivas med bokstaven A, t.ex A40 istället för S40.

Förteckning över galtar insatta efter 2018-10-29
Denna information bör du använda när du ska lägga in galtar manuellt i PigWin. Om den ska fungera korrekt måste alla uppgifter läggas in på galtarna.

Nr/Galtkod Seminstation Ras Föddat Födbes Öronnr Födår
1001 6 YY 280817 17000442 2204 17
1002 6 YY 031117 17000442 2235 17
1003 6 YY 021217 17000442 2253 17
1004 6 YY 021217 17000442 2254 17
1005 6 YY 031117 17000442 2232 17
1006 6 YY 031117 17000442 2234 17
1008 6 YY 040318 17000442 2026 18
1009 6 YY 040318 17000442 2032 18
1010 6 YY 020718 17000442 2108 18
1011 6 YY 020718 17000442 2112 18
1012 6 YY 020818 17000442 2117 18
1013 6 YY 120918 17000442 2143 18
1014 6 YY 120818 17000442 2151 18
1015 6 YY 120818 17000442 2155 18
2001 6 LL 031217 17000442 1371 17
2002 6 LL 031217 17000442 1373 17
2003 6 LL 090118 17000442 1032 18
2004 6 LL 061117 17000442 1348 17
2005 6 LL 271117 17000442 1352 17
2006 6 LL 190118 17000442 1046 18
2007 6 LL 170318 17000442 1084 18
2008 6 LL 230318 17000442 1097 18
2010 6 LL 310718 17000442 1214 18
2011 6 LL 100818 17000442 1228 18
2012 6 LL 100818 17000442 1234 18


Semingaltregister före november 2018

Semingaltregistret utan DanBred-galtar finns att hämta med hjälp av länken nedan under Dokument & Länkar (”Semingaltregister”) och instruktionerna här nedan. OBS att galtar som satts in på seminstationen efter 2018-10-29 inte finns med utan måste läggas in manuellt i PigWin innan det går att registrera en betäckning med dem.

Instruktionen förutsätter att du har programmet installerat enligt standard dvs. i mappen c:\pig_win, annars får du ändra sökväg i rutan ”Unzip to folder” innan du packar upp filen (klickar på Unzip).

Alternativ 1. Jag har Internet och PigWin Sugg på samma dator och Internet Explorer som webläsare

 • Avsluta PigWin Sugg om du har det igång
 • Klicka på länken ”Semingaltregister” nederst på denna sida (under Dokument & Länkar)
 • Välj att ”öppna filen” (eller ”köra den”).
 • Läs eventuell virusvarning och godkänn att filen får köras på din datoder r, klicka OK
 • Filöverföring sker och du får en informationsbild om när semingaltregistret är skapat (klicka OK).
 • På nästa bild klickar du Unzip (semingaltregistret packas upp till PigWin-programmet) och därefter OK och Close.
 • Starta gärna PigWin Sugg och kontrollera att det fungerat. Gå till Avelsdjur*), Semingaltregister, klicka på Mata in-knappen (eller F2) för att se innehållet. Längst till höger på varje rad står ett datum som bör vara max två veckor gammalt.

Alternetiv 2. Jag har Internet och PigWin Sugg på samma dator och en annan webläsare än Internet Explorer

 • Avsluta PigWin Sugg om du har det igång
 • Klicka på länken ”Semingaltregister” nederst på denna sida (under Dokument & Länkar)
 • Om det nu finns ett val att köra filen följ instruktionen ovan istället. Men med en annan webläsare än Explorer har man ofta bara alternativet att spara filen. Spara den då någonstans på din hårddisk eller på ett usb-minne
 • Leta reda på filen seminpw.exe där du sparade den. Dubbelklicka på den.
 • Du får en informationsbild om när semingaltregistret är skapat (klicka OK).
 • På nästa bild klickar du Unzip (semingaltregistret packas upp till PigWin-programmet) och därefter OK och Close.
 • Starta gärna PigWin Sugg och kontrollera att det fungerat. Gå till Avelsdjur*), Semingaltregister, klicka på Mata in-knappen (eller F2) för att se innehållet. Längst till höger på varje rad står ett datum som bör vara max två veckor gammalt.

Alternativ 3. Jag har inte Internet och PigWin Sugg på samma dator

Du bör spara filen med semingaltregistret på ett usb-minne, för att sedan kunna lägga in den på den andra datorn.

 • Sätt i usb-minnet och notera vilken enhetsbokstav det får
 • Klicka på länken ”Semingaltregister”nederst på denna sida (under Dokument & Länkar)
 • Läs eventuell virusvarning och välj att spara filen, klicka OK
 • Nu skall du tala om var filen skall sparas, leta reda på enheten med usb-minnet och dubbelklicka på den. Filnamnet seminpw.exe står i en ruta längre ner, ändra inte på det namnet. Klicka Spara.
 • Ta med usb-minnet (disketten) till den andra datorn.
 • Sätt i usb-minnet och kontrollera att Pigwin Sugg är helt avslutat
 • Klicka på Den här datorn och sedan på den flyttbara disken
 • Dubbelklicka på filen seminpw.exe (du kanske bara ser ”seminpw”- det är ok)
 • En informationsbild om när semingaltregistret är skapat visas (klicka OK)
 • På nästa bild klickar du Unzip (semingaltregistret packas upp till PigWin-programmet) och därefter OK och Close.
 • Starta gärna PigWin Sugg och kontrollera att det fungerat. Gå till Avelsdjur, Semingaltregister, klicka på Mata in-knappen (eller F2) för att se innehållet. Längst till höger på varje rad står ett datum som bör vara max två veckor gammalt.