Medicinregister

Det som kan hämtas här är en grundtabell med diagnoser och preparat (MedicinlistaA.exe). När du hämtat grundtabellen kan du ändra, ta bort eller lägga till i den så att den motsvarar de delegerade behandlingar som utförs i den egna besättningen.

Titta gärna på grundtabellen innan du hämtar hem den. Du ser den i pdf-dokumentet MedicinlistaA.pdf här till höger. MedicinlistaA i pdf-format är också  lämplig att skriva ut och förvara vid datorn.

Efter hämtningen kontrollera att medicinlistan hämtats korrekt. Den finns under Arkiv, Behandlingsjournaler, Registrera journaler, klicka på Mata in-knappen (eller F2) för att se innehållet.

Dokument och länkar