Kundregister

Ett korrekt kundregister i PigWin Sugg är en förutsättning för att journalföringen för flyttade djur ska bli fullständig. Kundregistret innehåller livdjursproducerande besättningars namn, produktionsplatsnummer (SE-nummer) och besättningsnummer enligt avelsregistret. Det innehåller också slakteriers SE-nummer. Kundregistret används av PigWin vid översättning mellan besättningsnummer och SE-nummer.

Hämta kundregistret från Internet med länken här till nedan (PWkundreg.exe). Det smidigaste är om man kan hämta det på samma dator som man har PigWin, då lägger det sig direkt i programmet.  Instruktion:
Klicka på länken. Välj att köra/öppna filen. Svara ok på eventuella säkerhetsvarningar. Därefter visas vidare instruktioner på skärmen.

Det fungerar också att hämta kundregistret på en annan dator och sedan flytta det med hjälp av usb-minne eller diskett. Välj i så fall att spara filen istället för att öppna/köra den.

Vill du bara se eller skriva ut innehållet i kundregistret klickar du på länken Kundregister.pdf här till nedan.

Det hämtade kundregistret ersätter helt det man tidigare har på datorn. Gör därför hämtningen först och eventuella manuella kompletteringar därefter.

Fyll i kundregistret manuellt

Att fylla i kundregistret manuellt är ett alternativ för dig som inte har tillgång till Internet. Det kan också vara bra om man inte köper in några livdjur utan endast behöver lägga in slakteriets SE-nummer. Eller om någon besättning saknas i listan.

Har man mellangårdsavtal med en slaktsvinsbesättning eller flyttar smågrisarna till en annan produktionsplats inom företaget är det lämpligt att lägga in dessa manuellt i kundregistret.

Gör så här om du vill fylla i kundregistret manuellt:
1. Kontrollera att du ser menyn Avelsdjur i PigWin. Om inte ”Avelsdjur” syns i menyn, gör följande:
– Gå till menyvalet Arkiv, Gen.inställningar och där till fliken Besättning
– Välj ”5. Bruksbes avelsdel” i rutan för besättningstyp och klicka ok. Menyn Avelsdjur kommer nu fram.
2. Kontrollera vad som finns inlagt sedan tidigare genom att klicka på ”Mata in”-ikonen. Klicka sedan på ”Mata in”-ikonen igen för att växla tillbaka till inmatningsläget. Fyll i de slakterier och de livdjursbesättningar som är aktuella i ditt fall. Obligatoriska uppgifter är:
– Namn
– Besättning (nummer i avelsarbetet)
– Nr (SE-nummer)

Det saknas besättningar i kundregistret, vad har de för nummer?

SE-nummer som saknas:
Galtstationen Hörby 67680
Galtstationen Hållsta 1598
Månseryd prövningsstation 67879
Ulriksberg 32641
Säby karantän 19450
Åsby karantän 47869
Kågeröd karantän 12873
Kiaby karantän 7296
Truvegården 33229
Tolånga har 920940 (inte 929040)
Köinge York har 18001616, det numret som står i registret är 18000273 dvs. lantrasbesättningen. Samma SE-nummer på båda.
Stäholm har besättningsnummer 26000258, inte 26004658.
Ulriksberg har 10075583
Löderup har två besättningsnummer 10311700 och 10311701.
Truvegården 25033229

Dokument och länkar