Programfiler

Här hittar du uppdateringar av olika tabeller i PigWin sugg. Vad som finns visas i menyn här till vänster.

Några ord om varje och länkar till hämtningen:

 • Kundregister
 • Kodtabell
 • Ekonomikonstanter
 • Btrieve

Instruktion för att hämta filer till PigWin Sugg

Generellt för filerna som hämtas till PigWin gäller instruktionen nedan. Instruktionen förutsätter:

 1. Att programmet är installerat enligt standard dvs. i mappen c:\pig_win. På sidan om installation finns information om hur du kollar i vilken mapp det är installerat.
 2. Att det bara finns en besättning i programmet och att man kommer direkt in på den när PigWin Sugg startas.

Om du har PigWin och Internet på samma dator

 • Avsluta PigWin Sugg om du har det igång
 • Klicka på länken för den fil som ska hämtas
 • Välj att ”öppna filen” (eller ”köra den”). Om du har annan webläsare än Internet Explorer kanske du måste spara filen först innan det går att köra den genom att dubbelklicka på den.
 • Läs eventuell virusvarning och godkänn att filen får köras på din dator, klicka OK
 • Filöverföring sker och en informationsbild visas, läs och klicka OK.
 • På nästa bild klickar du Unzip (filen packas upp till PigWin-programmet) och därefter OK och Close.
 • Starta PigWin Sugg och kontrollera att den önskade filen kommit in i programmet.

Om du har Internet på en annan dator –  ta med filen på ett usb-minne

 • Sätt i usb-minnet och notera vilken enhetsbokstav det får
 • Klicka på länken för den fil som ska hämtas
 • Läs eventuell virusvarning och välj att spara filen, klicka OK
 • Nu skall du tala om var filen skall sparas, leta reda på den flyttbara disken och dubbelklicka på den.
 • Kontrollera att det i rutan vid ”Spara i:” står den enhetsbokstav din flyttbara disk hade. Det står ett filnamn i en ruta längre ner, notera vad filen heter men ändra inte på namnet. Klicka Spara.
 • Ta med usb-minnet/disketten till den andra datorn.
 • Sätt i usb-minnet/disketten och kontrollera att Pigwin Sugg är helt avslutat
 • Klicka på Den här datorn och sedan på den flyttbara disken
 • Dubbelklicka på den sparade filen
 • En informationsbild visas, läs och klicka OK.
 • På nästa bild klickar du Unzip (filen packas upp till PigWin-programmet) och därefter OK och Close.
 • Starta gärna PigWin Sugg och kontrollera att den önskade filen kommit in i programmet.