Instruktioner

På denna sida har vi samlat alla instruktioner och manualer till PigWin Sugg. De är alla pdf-dokument och de ligger i bokstavsordning.

Amsuggor, hur räknar PigWin,
Amsuggor, registrering
Amsuggor, nytt om
Analys av improduktiva dagar och omlöp
Andel utgångna gyltämnen
Antal suggor till suggpengen
Antal utgångna ej ingrisade
Arbetslista inställningar
Arbetslista koder
Arbetslista övrig registrering
Avstämning
Besättningsanalys
Besättningsanalys, ta fram
Boxregistrering
Brunststyrning, arbetslista
Databaskontroll
Dräktighetsschema
Dräktighetsschema fulla grupper
Dräktighetstest arbetslistor
Döda diande
Döda hondjur – vilka räknas med?
Effektanalys
Effektanalys gyltämnets ålder
Ekonomiuppföljning
Flyttjournal för rekryteringsgyltorna
Fri text på suggkortet
Fruktsamhet
Fördelningskurva
Galtanalys
Glömt någon sugga
Gruppindelning
Gruppindelning, manuell
Hullanalys
Hullbedömning, schema
Hullbedömning bet mellan datum
Hullbedömning grupp betäckta
Hullbedömning alla suggor
Inaktiverade ikoner
Inmmatning grupp
Journalföring
Koll på rekryteringen
Kolumn för järn
Kontrollista
Komma igång
Komma igång (satellit)
Manual – Den stora manualen, innehållet i den pärm som hör till PigWin Sugg
Manual, flik 20 (avel)
Medicinregistrering
Nav produktionsrapport
Nav produktionsrapport checklista
Nätverk, installation i 
Oregelbundna omlöp
Pos/Neg för en grupp
Pos/Neg för en omgång (satellit)
Producerade smågrisar per årssugga
Produktionsnivå
Produktionsnivå, beräkna antal suggor
Produktionsrapport arbetsgång
Produktionsrapport – Kort arbetsgång och lite motiv för att ta fram produktionsrapport.
Produktionsrapport förklaringar
Produktionsrapport tillväxtgrisar
Satellitinstruktion
Satellitinstruktion, kurs rådgivare
Satellit, formulär flyttade suggor
Suggkort till satellit
Satellitrapport kom ihåg
Satellitrapport, vilka grisningar ingår?
Satellitrapporter i navet
Satellit indataformulär
Satellit rensa suggor
Slut på lediga nummer
Smarta arbetslistor – Instruktion för en arbetslista med gyltor i åldern 6-7 månader.
Suggringsinstruktion
Suggpeng, till mallen från PigWin
Säkerhetskopia, skapa
Säkerhetskopia, läs in
Säkerhetskopia, sända till någon
Säkerhetskopia från e-post till PigWin
Säljintyg, gyltor
USB-minne, bra att veta
Utgångsorsaker
Utgångsorsaker, PigWin-tips
Utgångsorsaker, individer
Veckokort
Veckoschema
Vilka löpte om
Ålder vid första betäckning
Åldersfördelning
Övrig registrering på arbetslistor