Topplistor 2018

Topplistorna för 2018 publicerades den 28 maj 2019 i samband med Grisföretagarnas årsstämma i Skövde. Längre ner under Dokument och länkar finns besättningarna lite mer detaljerat beskrivna. Vi gratulerar alla till det fina resultatet!

Smågrisproduktion

I genomsnitt producerade dessa tio besättningar 30,0 leveransklara smågrisar per sugga och år.

1.  Erland Jakobsson, Ljungbyholm
2   Kialtsdal, Frederik Nilsson, Vinslöv
3.  Löderups Gris AB, Johan Thuresson, Löderup
4.  Åby Storgård, Charlotte Önnestedt och Per Pålsson, Ödeshög
4.  Junegården, Daniel och Jennie Juneberg, Kalmar
6.  Rydberga Gård, Katarina och Andreas Rydén, Edsbruk
7.  Persgård, Anna och Örjan Bertilsson, Varberg
8.  Håstad Gris, Torbjörn Sigesgård och Michael Betåker, Kristianstad
8.  Ullevi Västergård, Ingrid Erlanssson och Torvald Carlsson, Gamleby
10. Blackert Lantbruk, Jeanette och Hans Blackert, Skänninge
10. Lybydahls gris, Mats Nilsson, Hörby

Slaktgrisproduktion

De tio bästa slaktgrisbesättningarna har i genomsnitt haft 1000 g/dag i tillväxt, 23,0 MJ NE/kg i foderförbrukning, 58,7 % i klassning och 1,4 % dödlighet!

1.  Önnerståhl smågris AB, Jonas Önnerståhl, Eskilstuna
2.  Strömsnäs Gård, Christer Hylander, Västerås
3.  Åkerby Lantbruk AB, Birger Olai, Motala
4.  Mycklinge Skarsvad Lundby AB, Mats Petterson, Tina & Leif Sjödin, Vicki Skure Eriksson och Johan Eriksson, Västerås
5.  Blackert Lantbruk, Jeanette och Hans Blackert, Skänninge
6.  Mellomgården, Peter Karlsson, Götene
6.  Skälby Grisen AB, Per Nilsson, Enköping
8.  Evertsholm Lantbruk AB, Jan och Catrin Siverskog, Söderköping
9.  Brännebergs Gård AB, Karin och Patrik Velander, Kvänum
10. Klementsboda Gård AB, Lars och Jenny Karlsson, Vedevåg

För att få fram de bästa besättningarna har vi vägt samman tillväxt, foderförbrukning, klassning och dödlighet med ekonomiska vikter. Tillväxten är korrigerad till samma insättningsvikt och foderförbrukningen till samma insättningsvikt och samma slaktvikt.

Livsvinsproduktion

1. Löderups Gris AB, Johan Thuresson, Löderup
2. Bällsta Lantbruk AB, Niklas Gustavsson, Köping
3. Stäholms Lantbruk AB, Mattias Hellström, Köping
3. Frittorps Lantbruk AB, Sören Johansson, Vara
5. Rosenlid, Jimmy och Charlotte Tarler, Klagstorp

För varje besättning vägs antal avvanda per kull, andel förstagrisare och andel semin ihop till ett index. Uppgifterna hämtas från PigWin och WinPig och grundas på renrasiga djurs grisningar, betäckningar och avvänjningar under året. Antal avvanda per kull är korrigerat för om det är gyltkullar och om det är korsningskullar.