Artikel

Trumsjuka kan ha flera orsaker

Hos ett friskt nötkreatur samlas gaserna som bildas i vommens övre del och rapas upp. När upprapningen hindras kan trumsjuka uppstå.

Vid trumsjuka svullnar djuret upp, först i vänster flank och sedan i höger sida. Trumsjuka är smärtsamt och djuret visar tecken på kolik och kan få besvärad andning, ofta snabb och ytlig som följd av att förmagarna trycker mot mellangärdet. Tillståndet kan vara livshotande om inte behandling sätts in. Det kan finnas olika anledningar till att upprapningen hindras och djuret får trumsjuka.

PÅ BETE ÄR DET VANLIGAST att det bildas skum i vommen. Skummet binder gaserna och hindrar dem från att samlas för upprapning. Det kan bero på att djuret betat för stora mängder klöver eller lusern som innehåller ämnen som ökar skumbildningen i vommen. Trumsjuka är vanligare när klöverbetet är fuktigt av dagg eller regn och lufttemperaturen är hög.
Hos slaktnöt, som får en stor andel finmald spannmål, främst vete, förekommer en ökad frekvens av trumsjuka som följd av skumbildning.

EN ANNAN ORSAK TILL trumsjuka är att avflödet av gas förhindras. Det kan bero på foderstrupsförstoppning, exempelvis på grund av att en potatis eller ett äpple har fastnat i foderstrupen och hindrar upprapning. Tumörer som trycker på viktiga nerver eller i foderstrupen kan ge en kronisk trumsjuka. En allvarlig lunginflammation kan skada nerverna som går genom lungan till vommen. I dessa fall bildas en gasansamling i vommens övre del.

OM DET ÄR SKUMBILDNING i vommen som är orsak till trumsjukan är målet med behandlingen att minska ytspänningen i vommen så att djuret kan rapa upp gaserna normalt. Det finns flera olika behandlingsstrategier för trumsjuka. Här nämns de två som rekommenderas vid veterinärutbildningen vid SLU.
Det finns ett receptfritt läkemedel, Minifom orala droppar, som har effekt mot gasbildning. Blanda 10-15 ml Minifom med 5 dl vatten, skaka blandningen och ge med sond. Till djur som kan andas utan svårighet och som kan svälja kan man ge blandningen med hjälp av en flaska i munnen. Om djuret inte sväljer finns risk för att vätskan hamnar i lungorna och orsakar lunginflammation.

TILL KALVAR UNDER SEX månader ges fem milliliter Minifom i två deciliter vatten. Vätskan behöver blandas in i vominnehållet. Massera därför vänster buksida och om djuret orkar gå är det lämpligt att försöka driva djuret några minuter. Därefter bör djuret ställas med frambenen högre än bakbenen.

DET FINNS FORSKNING som tyder på att tre till fem deciliter vegetabilisk olja, till exempel rapsolja, som ges med sond eller flaska kan minska skumbildningen. Ofta blandas den vegetabiliska oljan med samma mängd mjölk. Det finns i dagsläget inga bevis för att mjölken har någon terapeutisk effekt. Om du är tveksam på diagnosen eller det är första gången du ska sonda ett nötkreatur ska du tillkalla veterinär för att få hjälp. Om djuret inte svarar på behandlingen bör du också kontakta veterinär.

OM DET FINNS EN gasansamling i vommen kan den tas bort med en sond. Vid en tumör eller nervskada återkommer ofta problemet. Misstänks foderstrupsförstoppning bör veterinär kontaktas omgående.

FÅR DJUREN TRUMSJUKA på bete bör de stallas in över natten och få tillgång till hö eller ensilage innan de släpps ut igen. Trumsjuka på betet kan förebyggas genom att undvika att släppa hungriga djur på fuktiga klövermarker. Se till att djuren har haft fri tillgång på ensilage innan de släpps på bete. Vänta tills daggen avdunstat innan djuren flyttas till nytt bete. Tänk på att gräs växer mest på försommaren medan klöver har proportionerligt högre tillväxt på högsommaren. Det gör att beten som varit klöverfattiga tidigare under säsongen kan ha hög andel klöver efter putsning eller temporär betesvila. Klöver som nått knopp eller blomstadie är mindre farliga. Vid fall av trumsjuka på stall behövs en översyn av foderstaten med fokus på fodermedel, tuggtider och strålängder. Fullfoder minskar
risken för trumsjuka genom att ge en stabilare miljö i vommen.

Behandlas med:

  • Minifom, receptfritt
  • Vegetabilisk olja