Diandedagar

Med denna analys kan du hitta de suggor i besättningen där en avvänjning registrerats för tidigt. Om du till exempel flyttat smågrisar till en amsugga men även skrivit in att smågrisarna avvants från sin mor vid den tidpunkt då de flyttades, kan det påverka nyckeltalen i produktionsrapporten och i olika analyser och det är därför bra att kunna hitta de felregistrerade avvänjningar som gjorts.

För att importera analysen i winpig gör du så här:

  1. Spara den bifogade layouten genom att högerklicka på filen Diandedagar_sv.xml  här till höger, välj "Spara länk som" och spara filen någonstans på din dator.
  2. I WinPig, gå till Generellt – Administration – Layouter
  3. Klicka på import av layouter och välj layouten för analysen som du sparade på datorn

Du hittar nu analysen under Analyser suggor – Anpassade analyser. Den heter Diandedagar.

Så här används analysen

Analysen är grupperad efter antal digivningsdagar (Suckling days) med intervallet 0-6-13-20-27-90 dagar. Längre ned på sidan kan du läsa om hur du ändrar intervallet.

När du öppnar analysen kan du välja den period du vill ta fram analysen för, till exempel de senaste 12 månaderna. Om du väljer Period – Ingen, kan du själv fylla i mellan vilka datum du vill ta fram analysen. Klicka sedan på Beräkna.

Genom att expandera kolumnen för Suckling days kan du se vilka suggor det är som avvant en kull inom det intervallet digivningsdagar. Dubbelklicka på ett djurnummer för att se suggkortet för den suggan.

Om suggan varit amsugga

Digivningsdagarna för den kull hon är amma åt räknas som antal dagar från avvänjningen av hennes egen kull, till avvänjningen av nästa kull. Därför blir det antalet dagar ofta lågt.

Observera att kolumnen Amsuggor på rapporten bara visar de avvänjningar som har en amsuggebock, dvs. vanligen den första avvänjningen. När amsuggan avvänjs andra gången har hon ingen bock.

För att hitta de avvänjningar som felaktigt registrerats för tidigt måste du leta efter de suggor som har få digivningsdagar, fler än 0 levande födda och fler än 0 avvanda. Om hon har 0 levande födda för en avvand kull, så är det en kull hon varit amma åt.

Gå in på varje enskild avvänjning där antalet digivningsdagar är lågt och hon har fler än 0 födda och fler än 0 avvanda grisar och kontrollera registreringarna.

I exemplet på bilden ovan har sugga 888716 haft en kull med 12 levande födda och 12 avvanda där antalet digivningsdagar är 4. Här bör man gå in på suggkortet och kontrollera att registreringarna stämmer.

Ändra eller ta bort intervall

Du kan ändra eller ta bort intervallen i analysen genom att i rutan Gruppera efter, markera texten Suckling days och klicka på Alternativ. Du får då upp ett nytt fönster där du har möjlighet att ändra i intervallet (se bild nedan). 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår