Ekonomirapporten

Gå till Rapport- Omgångsrapport och välj fliken Ekonomi för att se ekonomirapporten. I dokumentet Ekonomirapporten beskrivs hur måtten på ekonomirapporten räknas ut. Byt layout för att visa en rapport med utvalda nyckeltal eller för att växla mellan resultat per gris och resultat totalt på ekonomifliken. Vanliga frågor finns längst ner på denna sidan. 

Intäkter
Under fliken Övrigt- Intäkter visas tillägg från slakteriet i form av kod CN_0. Lägg till en intäkt genom att ställa markören på sista tomma raden. Ange datum, lokal och sök efter intäktstyp i fältet för kod. Ange pris. 

Kostnader
Under Övrigt- Kostnader visas de avdrag som slakteriet gjort.
Lägg till en kostnad på samma vis som för intäkter ovan, ställ markören i fältet på ledig rad, ange datum, lokal och sök efter kod för kostnadstyp. Ange pris. 

Korrigera slaktintäkt 
Detta dokument beskriver hur man kan räkna ut eventuella differenser i slaktintäkt och korrigera för skillnaden. Excel-dokumentet 

Mall för utbetalt 
Här till höger är ett förslag till blankett för att föra in intäken från slaktavräkningen löpande. Detta underlättar när man sedan ska beräkna resultatet för omgången i WinPig.

Fler instruktioner finns under Dokument & Länkar.

Vanliga frågor

Hur gör jag för att lägga in ekonomikonstanter?

Gå till Övrigt, Intäktstyper och till den tomma raden längst ner. Skriv en kod som passar i strukturen, t.ex. 32 för ett specialtillägg. Fyll därefter i fältet "Del av" lite längre till höger på raden. Kod 32 bör vara en del av 3 - Tillägg. Därefter kan man gå tillbaka till fältet namn och fylla i önskat namn på tillägget.
Ett vanligt fel är att man försöker lägga till en intäktstyp när man är på rutan Sök intäktstyp, dvs. man har gått från Övrigt, Intäkter och där klickat på Sök. Det går inte. Gå istället till menyvalet Övrigt, Intäktstyp.

Slaktintäkterna på avräkningen från slakteriet stämmer inte överens med WinPigs beräkning, varför?

Se instruktionen korrigera slaktintäkt.

Varför kan jag inte se kostnader för avdrag och tillägg under Övrigt- kostnader/intäkter?

För KLS-ugglarps är  avdrag och tillägg inbakat i priset på slaktgrisen. De redovisas inte under intäkter och kostnader, utan man ser det totala nettopriset på Slakt grupp och Slakt individ. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår